Ombudsmanka se hodlá věnovat dodržování práv postižených

Veřejná ochránkyně práv od 1. ledna sleduje také dodržování práv postižených lidí. Zaměří se především na vzdělávání, práci, na přístup postižených do budov či na sociální ochranu. Ombudsmanka Anna Šabatová to v pondělí řekla na tiskové konferenci.

Právy handicapovaných se už v minulosti ombudsmanka zabývala, řešila však jen jednotlivé stížnosti, například v sociálním zabezpečení.

Nyní se bude díky novele zákona právy lidí s postižením věnovat komplexněji, její dosavadní působnost se rozšíří například o průzkumy, vydávání zpráv či osvětové činnosti. V případě shledání systémového nedostatku bude dávat doporučení vládě.

„Právy lidí se zdravotním postižením se v České republice dosud nikdo nezabýval komplexně a v nejširších souvislostech. Ombudsman zatím řešil individuální stížnosti ve vztahu k orgánům státní správy, nyní se této problematice může věnovat plošně,“ uvedla Šabatová.

Zřídí poradní orgán

Ombudsmanka chce nejdříve zřídit jedenáctičlenný poradní orgán, který by jí měl pomoci definovat úkoly, jimiž je třeba se zabývat. Scházet se bude čtyřikrát do roka. Zasednout by v něm měli lidé zastupující různé typy zdravotního postižení a lidé, kteří se v ochraně práv osob se zdravotním postižením angažují.

Ombudsmanka si je bude vybírat z různých krajů a přímo z organizací, které sdružují postižené a starají se o ně. Postupně tento orgán stanoví konkrétní oblasti, ve kterých podle zástupců těchto organizací mají postižení problém, a které by bylo potřeba zlepšit. Některé z těch oblastí ombudsmanka nastínila už dnes. Jde jednak o přístup, a to jak fyzický přístup do budov, anebo do dopravních prostředků, ale také třeba o přístup k informacím, tedy jestli je v České republice dostatek dostupných tlumočníků, předčitatelů, překladatelů anebo průvodců. No a v neposlední řadě jde samozřejmě i o rovné příležitosti co se týká zaměstnávání, anebo vzdělávání. No a s těmi návrhy na zlepšení v těchto a také řadě dalších oblastí potom bude ombudsmanka osobně apelovat jak na vedení krajů, tak na vládu a také na poslance. Anně Šabatové, jak sama řekla, jde i o to, šířit ve veřejnosti povědomí o této problematice.

„Zabývat se budeme především přístupností v nejširším slova smyslu, tedy přístupností k informacím, do budov, k službám, také oblastí vzdělávání, práce, sociálního zabezpečení, svéprávností. Zaměříme se i na oblast práva na život v komunitě. Jde o široké téma, v podstatě to v nějaké podobě zasahuje všechny oblasti života,“ sdělila Šabatová.

„Jde o to zapojit větší část společnosti do diskuse o právech lidí se zdravotním postižením a jde o to vytvářet jakýsi především morální tlak na to, aby se něco dělo, aby se situace zlepšovala, aby se konkrétní oblasti prostě někam hnuly,“ řekla Anna ŠABATOVÁ, veřejná ochránkyně práv.

Česko se zavázalo k plnění mezinárodní dohody o právech postižených lidí zhruba před osmi lety, donedávna ale nebylo určeno, kdo by měl na její dodržování dohlížet.

ČT 1 hovořila s Romanou JAKEŠOVOU, právničkou z kanceláře veřejného ochránce práv 

moderátorka
Tak jsme slyšeli, že těch problémů je celá řada, takže jaké první kroky teď budou následovat?

Romana JAKEŠOVÁ, právnička, Kancelář veřejného ochránce práv
Poté, jak už jsme tedy slyšeli co ochránkyně zřídila nový odbor ochrany práv osob se zdravotním postižením, tak její prioritou je samozřejmě informovat o nové působnosti, o tom, že může monitorovat a systematicky sledovat, jakým způsobem je naplňována úmluva o právech osob se zdravotním postižením a za tímto účelem se rozhodla uspořádat několik regionálních setkání. To první setkání bylo právě dnes u nás tady v Brně. Tím myslím v kanceláři veřejného ochránce práv a následující budou poté následovat v dalších městech jako jsou České Budějovice, Liberec, Praha, Ostrava a dále.

moderátorka
a jaké kroky

Romana JAKEŠOVÁ
co se týče praxe, tak samozřejmě abychom mohli vůbec hodnotit, jakým způsobem je úmluva naplňována, tak se musí nejdříve samozřejmě zjistit, jaký je stávající stav v rámci jednotlivých práv a jejich naplňování. Takže v tuhle chvíli ochránkyně vytváří takzvané indikátory, což jsou jakési ukazatele pomocí kterých budeme sledovat vývoj v rámci jednotlivých článků úmluvy, a hodnotit jakým způsobem jsou naplňována práva lidí se zdravotním postižením ve vztahu k běžné populaci.

moderátorka
Ombudsmance by měl pomáhat poradní orgán, který se teprve zřídí, tak kdo by v něm měl být a co bude mít na starosti?

Romana JAKEŠOVÁ
Přesně tak na pomoc pro monitorování jmenuje ochránkyně poradní orgán, poradní orgán by se měl sestávat z 11 členů, přičemž členové by měli být samozřejmě lidé se zdravotním postižením a nebo také organizace či lidé, kteří nějakým způsobem mají zájem na změně práv a postoji společnosti k lidem se zdravotním postižením.

moderátorka
Jaký dopad potom budou mít ta zjištění jaksi v praxi, protože ombudsmanka sama říkala, že bude dávat tedy doporučení vládě sankce zůstává stejná, pouze zveřejnění případu. Tak co ve chvíli, kdy tedy úřady nebo vláda, politici ta doporučení nedodrží?

Romana JAKEŠOVÁ,
Přesně tak, jak už říkala paní ombudsmanka, tak nejprve bude informovat veřejnost, bude informovat veškeré ústřední orgány dotčené, samozřejmě vládu, samozřejmě poslaneckou sněmovnu, ale může také informovat spolupracující mezinárodní orgány.

moderátorka
To znamená, může se.

Romana JAKEŠOVÁ,
Ale ty sankce zůstávají stejné.

moderátorka
Může se obrátit i na samotnou OSN?

Romana JAKEŠOVÁ
V tuhle chvíli neratifikovala Česká republika opční protokol, takže nemají jednotlivci možnost obracet se a domáhat se práv.

moderátorka
Já to možná jen vysvětlím on to dnes řekl i předseda brněnského ParaCENTRA Ladislav Lebe pro ČT on by právě ten opční protokol dával možnost těm, kteří nejsou spokojeni s vyřizováním těch stížností, obrátit se přímo na výbor OSN a ten by zase dotazoval Českou republiku, proč.

Romana JAKEŠOVÁ
Přesně tak.

moderátorka
Proč v té věci nejedná. Bude se tedy kancelář veřejné ochránkyně práv snažit třeba ještě nějak o posun v této věci? Bude se snažit být aktivní v tom, aby vláda třeba dospěla k té ratifikaci?

Romana JAKEŠOVÁ,
Určitě opční protokol je nedílnou součástí té samotné úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, takže věřím tomu, že ochránkyně vyvine veškerou aktivitu k tomu, aby byl přijat a mohli ho lidé využívat.

moderátorka
Říká Romana Jakešová z kanceláře veřejné ochránkyně práv. Já vám děkuji, že jste byla hostem ve vysílání.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.