Manžel je po operaci kyčle a já mám operovaná kolena. Máme nárok na průkaz ZTP?

Dotaz:
RÁDI BYCHOM VĚDĚLI ZDA MÁME NÁROK NA PRŮKAZ ZTP, KDYŽ MANŽEL JE PO OPERACI KYČLE A JÁ MÁM OPEROVANÁ OBĚ KOLENA. JESTLI ŽE ANO,KDE A JAK MÁME ŽÁDAT?


ilustrační foto:

Odpověď:
Velice záleží na tom, zda po operacích máte nějaká vážnější omezení. Pokud operace dopadly dobře, není moc pravděpodobné, že by vám byl průkaz ZTP přiznán.
Nic ale nepokazíte tím, když si o něj zažádáte na své pobočce Úřadu práce. Konečné rozhodnutí totiž je na Lékařské posudkové službě ČSSZ, která rozhodne na základě zdravotní dokumentace zaslané vašimi ošetřujícími lékaři.
Pro úplnost uvádím zdravotní kritéria, na základě kterých rozhoduje LPS ČSSZ o nároku na průkaz ZTP:
2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
f) těžké omezení funkce dvou končetin,
g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,
m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,
n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

Jiří Marek
invArena

Komentáře:

  1. PAVLA napsal:

    Dobrý den, ráda bych věděla zdali bych měla nárok na průkaz ZTP, jsem po operaci páteře /1999/ nyní výrustky a bolesto s projekcí do LDK, Coxartrosa, Steatoza jater, Cysta v levé ledvině a DM II. Neujdu už ani 60 metrů aniž by mě to hned neunavilo a co krok to bolest.Žádala jsem si už v Dubnu 2017, ale přiznali mi pouze průkaz TP, který mi je na nic protože na autobus ani nedojdu. Ihned jsem se odvolala až na kraj do Ústí, tam odtud mi zatím pouze sdělili že jim jěště z LPK z Chomutova nezaslali dokumentaci. V Dubnu to již bude rok a stále se nic neděje: Děkuji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.