Jak probíhá proces přiznávání průkazu ZTP? A co vše budu potřebovat?

Dotaz:
Chci si zažádat o průkaz ZTP. Jak bude celý proces probíhat a co vše budu potřebovat? Jak dlouho to bude trvat?

Dotaz:
Pro zvýšení šance, aby Vám byl průkaz ZTP přiznán, Vám doporučuji návštěvu u odborného lékaře, který Vám udělá aktuální vyšetření a výsledky sepíše do lékařské správy. Je dobré mu sdělit, že potřebujete tuto správu pro posudkové účely. Doporučuji návštěvu lékaře neodkládat a objednat se k němu ideálně ještě před zažádáním o průkaz, protože někteří lékaři mají dlouhou čekací dobu a mohlo by pak dojít ke zbytečnému průtahu v celém řízení.

Dále je nutné si o průkaz zažádat na Vaší pobočce ÚP. Předem si můžete vyplnit formulář zde:
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=OZPPO150101573&CMD=EditForm&SSID=~1qeZPnW4KcMi45XQW3fl3Ba7zT3I.Kf
Ve formuláři také uvedete Vašeho ošetřujícího lékaře. Může to být praktický lékař nebo nějaký odborný, je ale důležité, aby tento lékař měl výše zmiňovanou lékařskou správu, kterou po vyzvání zašle Lékařské posudkové službě ČSSZ. Ta o Vašem průkazu rozhodne. Vám také přijde výzva abyste se dostavila ke svému ošetřujícímu lékaři do 8 dní, pokud už ale tento lékař bude mít Vaši aktuální lékařskou správu, je možné, že k němu znovu nebudete muset jít. Vše záleží na Vaší domluvě s lékařem.

Je také možné, že si Lékařská posudková služba ČSSZ vyžádá Vaši přítomnost u projednávání Vašeho nároku na průkaz ZTP. Dnes už ale LPS ČSSZ většinou rozhoduje bez přítomnosti žádající osoby.
Po přiznání průkazu už bude potřeba pouze na ÚP dodat průkazovou fotografii a zaplatit správní poplatek 30 Kč.
Během pár týdnů Vám následně bude průkaz vyroben a bude připraven k vyzvednutí.

Celý proces by měl trvat asi 3 až 4 měsíce. Vzhledem k tomu, že ale LPS ČSSZ naprosto nestíhá, je velice pravděpodobné, že to bude déle.

Jiří Marek
invArena

Komentáře:

  1. PAVLA napsal:

    K tomu budete potřebovat hlavně silné nervy na čekání, já žádala v Dubnu 2017, a dodnes se nic nevyřídilo, ani po odvolání !

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.