Soudit se o vyšší invalidní důchod? Je jiné řešení?

Dotaz: Již 6 let mám invalidní důchod 1. stupně. Během té doby se však můj stav zhoršil, a to i podle vyjádření lékařů. Proto jsem požádal o zvýšení invalidního důchodu, které mi ale nebylo přiznáno. Odvolal jsem se. Teď mi přišlo rozhodnutí, podle kterého nadále mám pobírat jen invalidní důchod 1. stupně. Lékař mi řekl, že bych se nyní musel soudit. Je to tak? Nevím, co bych měl k soudu napsat a taky se necítím na to, že bych u soudu vystupoval. Je jiné řešení?

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení (ČSSSZ), pak je možné se proti rozhodnutí bránit, a to podáním námitek – odvoláním. Pokud je v rámci námitkového řízení potvrzeno dřívější rozhodnutí, což je váš případ, pak skutečně není jiná možnost, jak se proti takovémuto rozhodnutí bránit, než podáním správní žaloby k soudu. Jestliže tedy nesouhlasíte s tím, že vám ani v rámci námitkového řízení nebyl přiznán invalidní důchod vyššího stupně, je třeba podat žalobu k příslušnému krajskému soudu podle vašeho bydliště. Sepsání správní žaloby bohužel není jednoduché, proto je vhodné se v této věci obrátit na odborníka – právníka, který se na problematiku důchodového zabezpečení zaměřuje. Pokud vám vaše finanční či jiná situace neumožňuje, abyste si hradil náklady právního zastoupení, je možné požádat příslušný krajský soud o přidělení bezplatného právního zástupce. Při rozhodování soudu o tom, zda bezplatného právního zástupce přidělí či nikoli, soud zjišťuje majetkovou situaci žadatele a povahu soudního sporu. O přidělení bezplatného právního zástupce můžete požádat nejen pro sepsání žaloby, ale také pro následné zastupování při soudním řízení. Bohužel zřejmě není možné, aby vám předem bylo potvrzeno, že budete v případném soudním řízení úspěšný či nikoli.

Další možností, jak jinak řešit přiznání invalidního důchodu vyššího stupně, je opětovné podání žádosti u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení. Není dána žádná lhůta, kdy je možné podat novou žádost o změnu důchodu, nicméně se předpokládá, že nová žádost je podávána v případě změny zejména zdravotní situace žadatele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.