Pamatováček – pomocné místo pro lidi s potížemi paměti

Obecně prospěšná společnost je kontaktním místem České alzheimerovské společnosti (ČALS), nabízí sociální poradenství a provozuje denní stacionář. Pomáháme zájemcům s vyřízením žádostí příspěvku na péči o osobu blízkou, informujeme o pobytových zařízeních, které zajímají naše klienty a předáváme kontakty na tyto instituce, atd. Informujeme o specifické péči týkající se osob s potížemi paměti.

Denní stacionář může využít zároveň až patnáct uživatelů, o které se starají proškolené pečovatelky. Služba je poskytována v bezpečném a domácím prostředí denně od 7 do 17 hodin na adrese Karafiátová 5, Olomouc. Budova je obklopena velkou zahradou. K dispozici je prostorná terasa, která je za příznivého počasí využívána k posezení a relaxaci. Samozřejmostí je bezbariérové řešení celého zařízení. Na programu je trénování paměti zábavnou formou, muzikoterapie, tělesná cvičení zaměřená na podporu udržení fyzické kondice, apod.
V případě zájmu o služby Denního stacionáře je možno si pobyt vyzkoušet. Nabízíme tři dny, kdy po dobu dvou až tří hodin umožníme zájemci setrvat a seznámit se se zařízením, vybavením, personálem i programem dne. Pokud se ze zájemce stane uživatel, je jen na něm, aby si vybral čas i frekvenci, která mu bude vyhovovat. Docházka může být například každodenní nebo dvakrát do týdne, osmihodinová či jen na tři hodiny určitý den.
Díky pobytu v Denním stacionáři je umožněno uživatelům se sníženou soběstačností žít aktivní a důstojný život v přirozeném a zároveň bezpečném prostředí a zabránit tak jejich předčasné institucionalizaci.
Obecně prospěšná společnost byla prvním ambulantním zařízením v ČR, která získala v roce 2011 certifikát kvality poskytovaných služeb Vážka a opakovaně ho obhájila.
Pamatováček, o.p.s. se svojí činností snaží ulevit nejen přímo nemocným Alzheimerovou chorobou, ale i jejich blízkým, pečovatelům, kteří nejvíce pociťují tíhu každodenní nepřetržité a vyčerpávající péče o nemocné. Využitím služby Denního stacionáře mají prostor k vlastní seberealizaci, relaxaci apod. Mohou tak po dobu, kdy je o jejich blízké postaráno obnovit své tělesné i duševní síly.

Účinně lze u této nevyléčitelné nemoci zasáhnout pouze v počátku. K předčasnému záchytu poruch paměti slouží testy paměti, které bezplatně provádíme již desátým rokem v prostorách Pamatováčku, o.p.s. Na základě výsledků provedeného testu, je možno dohodnout si v případě potřeby další péči v našem zařízení.

Více informací naleznete na webu Pamatováčku:
http://www.pamatovacek.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.