Žadatel o příspěvek na péči zemře před jeho schválením. Bude příspěvek vyplacen pozůstalým?

Dotaz:
Zajímala by mě situace, kdy se žádá příspěvek na péči, není ani po více než 8 měsících vyřízen, protože v mezičase se zdravotní stav velice zhoršil a žádalo se o přezkum znovu a nakonec žadatel zemře dřív než vydají rozhodnutí. Z úřadu práce přišel v mezičase pouze dopis, že se za zdržení z provozních důvodů omlouvají. Je i po úmrtí příspěvek vyplacen, aby byl použit třeba na doplacení charitních služeb, pohřbu nebo hrobu?

Odpověď:

Jelikož se nejedná o běžný dotaz, raději jsme se zeptali na celou problematiku tiskové mluvčí Úřadu práce ČR Kateřiny Beránkové, která uvedla následující:

„Tuto situaci řeší ustanovení § 16 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podle tohoto ustanovení zemře-li žadatel o příspěvek na péči před pravomocným rozhodnutím o příspěvku, vstupuje do dalšího řízení a nabývá nárok na částky splatné do dne úmrtí žadatele ohlášený poskytovatel pomoci (osoba blízká, asistent sociální péče, zařízení sociálních služeb poskytující pobytové sociální služby podle § 48, 4, 50 tohoto zákona, případně zdravotnické zařízení poskytující sociální službu podle § 52 tohoto zákona, nebo dětský domov nebo hospic).

Tedy v případě, že bylo ve správním řízení o žádosti o příspěvek na péči provedeno sociální šetření, v řízení se pokračuje s nástupnickou osobou a této nástupnické osobě také vzniká nárok na výplatu příspěvku na péči v případě, že je přiznán.

V případě, že žadatel o příspěvek na péči zemřel před tím, než bylo provedeno sociální šetření, správní řízení se podle ustanovení § 26 odst. 2 tohoto zákona zastaví.“

Beránková dále dodává, že osoby, které jsou uvedeny jako pečující, se musí obrátit na kontaktní pracoviště Úřadu práce, kde jim podají informace o průběhu řízení o nároku na příspěvek na péči.

Jiří Marek
invArena

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.