Pomoc potřebným je náplní Sociálních služeb Karviná

Pomoc a podporu potřebným a lidem v nouzi poskytují Sociální služby Karviná.

Podobně jako v jiných městech zajišťují v Karviné tuto činnost nebo soubor činností Sociální služby Karviná, příspěvková organizace statutárního města Karviné, která byla založena k 1. lednu 2003 jako samostatný právní subjekt. Jejím posláním je poskytovat sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách včetně fakultativních služeb a poskytování denní péče o děti do 3 let.

Od svého založení zaznamenaly sociální služby velký rozvoj a dnes mají 108 zaměstnanců.

Sídlo organizace je v Sokolovské ulici 1671/36 v Karviné-Novém Městě.

V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU ZAJIŠŤOVÁNY TYTO SLUŽBY:

1. Asistenční služba. Jejím cílem je pomoci udržet a zlepšit kvalitu života, podporovat soběstačnost, a to prostřednictvím přiměřené míry asistence. Služba je poskytována 24 hodin denně v přirozeném prostředí uživatelů. Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována za úhradu a je zajišťována šesti asistentkami.

2. Pečovatelská služba je určena lidem, jejichž schopnosti jsou sníženy zejména v oblasti osobní péče a péče o domácnost. Zahrnuje pomoc:
– při zvládání běžných úkonů – při osobní hygieně – poskytnutí stravy – při zajištění chodu domácnosti – při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– zajištění dovozu a donášky obědů

V současné době využívá službu 600 občanů. Služba je poskytována za úhradu a je časově omezená. Službu zajišťuje 14 pečovatelek.

Asistenční a pečovatelské služby jsou terénními službami, zaměstnanci poskytují služby v přirozeném prostředí, tj. v jakémkoliv bydlení (vlastní dům, byt, podnájem…).

3. Denní centrum služeb je ambulantní služba poskytovaná od pondělí do pátku od 6 do 16 hodin ve středisku Služeb. Je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení.

4. Odlehčovací služba slouží k zajištění nezbytného odpočinku a úlevě pečujícím, kteří pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu vlastního onemocnění, dovolené atd. Služba nabízí ubytování, stravu, aktivační činnost a pomoc při zvládání péče o vlastní osobu až po dobu tří měsíců v průběhu jednoho roku. Denní kapacita jsou čtyři uživatelé se sníženou soběstačností.

5. Denní stacionář je určen lidem s mentálním a kombinovaným postižením s určitou mírou závislosti nebo lidem, kteří jsou zcela odkázání na pomoc jiné osoby. Kapacita zařízení je 25 osob.

6. Chráněné bydlení je určeno osobám s mentálním postižením starších 18 let. Služba má znaky bydlení a je určena pro 2 osoby.

7. Odborné sociální poradenství usiluje o to, aby občané měli přístup k informacím o službách dostupných ve městě Karviné, znali svá práva a povinnosti.

8. Terénní programy. Cílem služby je předejít sociálnímu vyloučení a minimalizovat následky sociálního vyloučení, převážně v oblasti předlužení, nezaměstnanosti a ztrátě bydlení.

9. Azylový dům pro rodiny s dětmi je určen pro pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni sami řešit. Celková kapacita Azylového domu je 55 míst.

Součástí SSK je zařízení denní péče o děti do 3 let – jesle, a to od 6 měsíců do tří let. Jsou jediným zařízením tohoto druhu ve městě a jeho okolí.

Aby lidé se zdravotním postižením překonali svůj handicap, nabízí SSK zapůjčení kompenzačních pomůcek. Ty se zapůjčují na přechodné období, kdy se předpokládá zlepšení zdravotního stavu.

ŠIROKÝ AUTOPARK

Aby bylo možné poskytovat sociální služby na území města Karviné, je potřeba stabilní a silné technicko-provozní zázemí. Jednou z důležitých součástí organizace je vozový park.

Automobily SSK převážejí asistentky a pečovatelky ke klientům do jejich domovů, kde jsou prováděny úkony sociální péče. Vozidla jsou využívána rovněž pro dovoz obědů a převozu klientů do středisek SSK nebo k lékaři.

Občané žijící v Karviné mohou využívat širokou škálu sociálních služeb a svým rozsahem patří Karviná mezi města s největším počtem těchto služeb.

Do budoucna je však vzhledem k zvyšujícímu se počtu stárnoucí populace nutno počítat s rozvojem terénních a ambulantních služeb tak, aby mohli senioři zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

Bruntálský a Krnovský deník
http://www.bruntalsky.denik.cz/

(Visited 5 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.