Mám po amputaci nárok na příspěvek na auto?

Dotaz:
Mám amputovanou pravou nohu pod kolenem, mám nárok na příspěvek na auto?

Odpověď:

O nároku na příspěvek na pořízení motorového vozidla rozhodne Lékařská posudková služba ČSSZ a to na základě zdravotní dokumentace zaslané Vaším ošetřujícím lékařem. Lze doporučit, abyste si o příspěvek zažádal na místně příslušné pobočce Úřadu práce. Pokud je tento ztrátový defekt dobře proteticky kompenzován a celkový zdravotní stav je dobrý, nejsou šance na získání příspěvku příliš vysoké.

Jednou z řady podmínek je, aby žadatel potřeboval opakovaně se v kalendářním měsíci dopravit např. k lékaři. Úřad přihlíží k tomu, jak často se někam musíte dopravovat, jak moc je pro Vás auto nezbytné. Zajímá je také, zda jste schopen řídit osobní automobil nebo jste schopen přepravy autem.

Pro úplnost uvádím, kdo má nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla:

„Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.“

Jan Činčura
invArena

(Visited 11 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.