Jak dlouho trvá vyřízení příspěvku na péči?

ilustrační foto: photoXpress

Dotaz: Jak dlouho budou úřady vyřizovat moji žádost o příspěvek na péči?

Odpověď:

Řízení o přiznání příspěvku na péči je zahájeno dnem podání žádosti, která se podává na krajskou pobočku Úřadu práce ČR (ÚP). Zaměstnanec úřadu pak musí provést šetření v místě bydliště žadatele. Sociální pracovník během tohoto šetřenín zjišťuje, do jaké míry je žadatel  schopný samostatného života v svém prostředí, hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby.

Na toto tzv. sociální šetření má ÚP 60 dní.

Po provedení tohoto šetření se žádostí o příspěvek zabývá posudkový lékař ČSSZ, který vyhodnotí dopady zdravotního stavu žadatele na schopnost pečovat o sebe a být soběstačným. Pokud lékař bude mít za to, že předložená zdravotní dokumentace není aktuální či úplná,  může žadatele vyzvat, aby se podrobil lékařskému vyšetření, které sám určí.

Lékařská posudková služba ČSSZ má na toto posouzení 45 dní.

Posudkový lékař svůj posudek pošle na krajskou pobočku Úřadu práce ČR a ta pak zašle žadatelovi své rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání příspěvku na péči.

Oba státní orgány si mohou ale navíc požádat o prodloužení lhůty, a to až o 30 dní.

Standardně by se o žádosti mělo rozhodnout do sto pěti dní. V odůvodněných složitějších případech do 135 kalendářních dnů.

V praxi skutečně dochází k rozhodnutí v rozmezí tří až čtyř měsíců. Kvůli nedostaku posudkových lékařů však může dojít k prodloužení doby, kterou úřady k rozhodnutí potřebují.Žadatel se však nemusí obávat toho, že kvůli delší době posuzování žádosti přijde o peníze, které by jinak měl, kdyby se o jeho žádosti rozhodlo dříve. Příspěvek totiž bude vyplacen zpětně už od data podání žádosti za celou dobu, po kterou se o žádosti o příspěvek na péči rozhodovalo.

Jan Činčura
invArena

(Visited 937 times, 1 visits today)

3 komentáře

  1. Dobrý den,mám přiznání invalidního.duchodu 3 stupně a ZTP/p.zadal jsem o péčí.jaky stupeň mohu očekávat když má souladu mobilitou 9 problémů z 10.dekuji. Za info

  2. Dovolím si pouze doplnit, že po obdržení posudku od lékaře sociální pracovník žadateli pošle ještě tzv. vyrozumění. Pracovník úřadu poté, co žadatel převezme vyrozumění, musí počkat minimálně pět pracovních dní a až potom může psát rozhodnutí.

  3. Rozumné je, že je v textu uvedeno „by se mělo rozhodnout do sto pěti dní“. By se mělo. Souhlasím, ale praxe? Například řízení o PnP pro moji maminku běží již 22 měsíců a pravomocně rozhodnuto stále není. Ano, čtete správně, 22 měsíců!

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.