Mohl bych po amputaci močového měchýře dostat průkaz ZTP?

ilustrační foto: Photoxpress

Dotaz: Mám po operaci pravého kolene, ale nedostavilo se zlepšení. Dostal jsem průkaz TP, ale zapomněl jsem si ho vyměnit. Nyní mám po operaci, byl mi odebrán močový měchýř a prostata (2019/3). Mohl bych dostat průkaz ZTP?
ilustrační obrázek

Odpověď: 

Odebrání močového měchýře je poměrně radikální operace, jejímž následkem může být řada komplikací a omezení. Obecně existuje řada budoucích rizik spojených s tímto zákrokem.

Kvalita života po radikální cystektomii je většinou pacientů hodnocena jako dobrá. Výskyt pozdějších komplikací ale obecně vzrůstá s dobou od operace. Mezi nejčastější komplikace patří uroinfekce, močové kameny, různé stenózy s možnou následnou ztrátou funkce ledviny, močová inkontinence či močová retence u pacientů s nutností autokatetrizace.

Nárok na průkaz ZTP má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

Vyhláška č. 388/2011 Sb. stanoví, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace.

Jsou známy případy, kdy i staré a málo pohyblivé osoby s močovou inkontinencí přišly o průkaz ZTP, který jim byl původně přiznán. Pokud ale sám svůj stav orientačně hodnotíte tak, že alespoň hraničně by mohl být srovnáván se shora uvedeným stavem, kdy vzniká nárok na průkaz ZTP, pak zkuste o tento průkaz zažádat.

Zdravotní stav z hlediska nároku na průkaz ZTP se posuzuje na Lékařské posudkové službě (LPK) na základě podkladů od vašeho praktického lékaře, doporučuji tedy ověřit si, zda praktický lékař má k dispozici aktuální lékařské zprávy od odborných lékařů (urolog, ev. neurolog, ortoped, onkolog atd.). Pokud je nemá, je třeba mu aktuální zprávy od těchto specialistů dodat.

Vyplněná žádost o průkaz ZTP na formuláři, který mají na místně příslušném úřadě práce, se podává na tomto úřadě práce.

Po posouzení zdravotního stavu zašle LPK posudek na úřad práce (ÚP), kde jste žádal o průkaz, ÚP pak zašle oznámení o pokračování řízení a posléze vydá rozhodnutí o průkazu. Před vydáním rozhodnutí ÚP byste měl dostat možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, výzvu k vyjádření zasílá ÚP poštou.

MUDr. Jan Činčura

 

(Visited 3 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.