Hydrocefalus a nárok na průkaz ZTP

Dotaz:  Mám čtyřkomorový hydrocefalus. Potíže s chůzí a rovnováhou. Mám nárok na ZTP ?

Odpověď:  

Hydrocefalus je závažné onemocnění, které je nutné řádně léčit, protože vlivem zvýšeného nitrolebního tlaku může docházet k útlaku a poškození mozkové tkáně se všemi nepříznivými důsledky. Existuje ale i hydrocefalus s normálním nitrolebním tlakem.

Předpokládám, že ve vašem případě se jedná o chronický získaný hydrocefalus. Přes nejlepší péči lékařů však může docházet k vzniku příznaků nemoci, kdy zejména u starších pacientů se v zásadě projevuje inkontinence, porucha chůze i snížení intelektu. Soudím, že máte-li již potíže s chůzí a s rovnováhou, je možné doporučit, abyste se obrátila na nejbližší pobočku úřadu práce se žádostí o vydání průkazu ZTP. Pokud dochází k progresi onemocnění, neměla byste se žádostí příliš váhat, protože trvá řadu týdnů až měsíců než je žádost vyřízena.

Nárok na průkaz ZTP má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

Vyhláška č. 388/2011 Sb. stanoví, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace.

Zdravotní stav z hlediska nároku na průkaz ZTP se posuzuje na Lékařské posudkové službě (LPK) na základě podkladů od vašeho praktického lékaře, který vychází z lékařských zpráv specialistů, u kterých se s hydrocefalem léčíte.

MUDr. Jan Činčura

(Visited 7 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.