Potřebuji polohovací postel, dostanu ji?

autor: MorgueFile

DOTAZ: Má nárok na polohovací postel elektrickou pacient s roztroušenou sklerózou? Pobírá příspěvek na péči 3. stupně a je plně imobilní.

ilustrační obrázek, autor MorgueFile:

 

ODPOVĚĎ:

Lůžko polohovací má dvě indikační kritéria:

1. pacient bez schopnosti aktivního pohybu zcela odkázaný na pomoc druhé osoby
2. pacient trvale upoutaný na lůžko se zbytkovou schopností aktivní hybnosti a zároveň  s onemocněním výrazně zhoršujícím trofiku kůže a podkoží, např. transversální leze míšní, postižení centrálního či periferního motoneuronu, polyneuropatie metabolického původu apod.

Plně imobilní pacient s roztroušenou sklerózou těmto indikačním kritériím orientačně odpovídá.

Zpravidla se polohovací lůžko pro domácí ošetřování předepisuje jen pacientovi trvale upoutanému na lůžku a se zvýšeným rizikem tvorby proleženin. Může se jednat o pacienta bez schopnosti aktivního pohybu zcela odkázaného na pomoc druhé osoby, nebo o pacienta trvale upoutaného na lůžko sice se zbytkovou schopností aktivní hybnosti, ale zároveň s některým z onemocnění výrazně zhoršujících stav kůže a podkoží, což zvyšuje náchylnost k proleženinám.

Předepisující lékař by měl tedy uznat i zvýšené riziko vzniku proleženin. Dále musí být splněn předpoklad dlouhodobého ošetřování pacienta v domácím prostředí.

Tato kompenzační pomůcka je hrazena zdravotní pojišťovnou.

O předepsání poukazu na polohovací lůžko je třeba požádat smluvního lékaře pojišťovny, jehož odborností je rehabilitace nebo ortopedie nebo neurologie. Předpis tohoto poukazu však podléhá schválení revizním lékařem.

Úhrada lůžka je tedy revizním lékařem schvalována na základě žádosti navrhujícího odborného lékaře. Přednost má ale vždy zapůjčení repasovaného lůžka. 

Úhrada jednoho lůžka je schvalována revizním lékařem maximálně jednou za 10 let, tedy až po 10 letech můžete žádat o nové. Nemusíte ale dostat poukaz na nové lůžko, přednost má opět vždy zapůjčení repasovaného lůžka.

Jsou dva typy polohovacích lůžek –  buď s možností mechanického nebo elektrického nastavení.

Úhrada elektrického polohovacího lůžka je možná v případě, že pacient je schopen sám se polohovat pomocí elektrického nastavení lůžka.

V ostatních případech je schvalována úhrada polohovacího lůžka mechanického. Výjimkou je situace, kdy ani osoba, která o pacienta pečuje, není pro svoji poruchu hybnosti prokazatelně schopna obsluhovat polohovací lůžko mechanické – pak má v tomto případě nárok na lůžko elektrické. Ovšem tato porucha hybnosti u pečovatele musí být navrhujícím lékařem doložena.

Poukaz má platnost 30 dnů; v této lhůtě je třeba ho předložit dodavateli (např. výdejně zdravotnických prostředků). Polohovací lůžko pak bude vydáno v sídle dodavatele, pokud s ním není dohodnuto jinak (dodavatelská firma zajistí dopravu na adresu pojištěnce). Součástí předání je i poučení o způsobu užívání zdravotnického prostředku a sepsání Smlouvy o výpůjčce s klientem.

Polohovací lůžka patří mezi ty zdravotnické prostředky, které se pacientovi zapůjčují a zůstávají majetkem pojišťovny; případné pozáruční opravy v tomto případě hradí pojišťovna.

Doporučuji prověřit, zda byste nepotřebovali také zvedák, ten je dodáván ve třech typech:  mechanický, hydraulický, elektrický. I zde předpis podléhá schválení revizním lékařem. Může být také vystaven poukaz na polohovací zařízení.

MUDr. Ja Činčura

 

(Visited 34 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.