Mám nárok na invalidní důchod?

Dotaz:  Byla jsem uznána invalidní, mám automaticky nárok na invalidní důchod?

Pro přiznání invalidního důchodu musí být splněna základní podmínka vzniku invalidity prvního, druhého nebo třetího stupně, zároveň ale pro přiznání nároku na invalidní důchod musí člověk získat potřebnou dobu pojištění stanovenou zákonem o důchodovém pojištění.

Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje jedině v případě, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, případně pokud se jedná o tzv. invaliditu z mládí.

invArena

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.