Nesouhlasím s rozhodnutím ČSSZ

foto: stock.xchng

DOTAZ: Co mám dělat, když nesouhlasím se stanoveným stupněm invalidity a s výší invalidního důchodu?

Proti samotnému posudku o uznání či neuznání stupně invalidity není možné podat samostatné odvolání, posudek je totiž základním podkladem pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti o invalidní důchod.

„Teprve poté, kdy člověk obdrží rozhodnutí o invalidním důchodu, může podat proti němu námitky, a to písemně do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Při nesouhlasu s výsledkem námitkového řízení je možné podat soudní žalobu,“ uvedla Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní
důchod činí u pojištěnce ve věku:

– do 20 let méně než jeden rok
– od 20 let do 22 let jeden rok
– od 22 let do 24 let dva roky
– od 24 let do 26 let tři roky
– od 26 let do 28 let čtyři roky
– nad 28 let pět roků

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje
z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku
nad 28 let, z posledních 10 roků před vznikem invalidity.

Od 1. 1. 2010 platí, že u pojištěnce staršího 38 let se podmínka
potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje
za splněnou též, byla-li v období posledních 20 let před vznikem
invalidity získána doba pojištění alespoň 10 roků.

Pokud nesplníte podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, nebude vám přiznán

(Visited 11 times, 1 visits today)

3 Komentáře

  1. Také jsem na tom tak, můj zdravotní stav se horší ale stupně mi snížují. Asi nová moda LPK. Já jsem ale vyjádření dostala, hned jsem se odvolala ale nyní už čekám na vyjádření také čtyři měsíce, takže nevidím jinou možnost než to řešit soudní cestou, ale problém je v tom že se nikam nedostanu tak budu muset někoho poprosit o zastupování.Štěstí že nejsem odkázaná na nějakém příspěvku, mám již starobní důchod.

  2. Dobrý den dne 7.2.2019 mi byl odebrán 3 stupeň invalidity a snížen na 2 stupeň. Jelikož s tím to posudkem nesouhlasím ani můj specialista,ošetřující lékař (operatér) a marně čekám na rozhodnutí ČSSZ . nemohu se ani odvolat proti posudku který mě byl vydán hned při komisi s nesmyslným odůvodněním. ( jelikož jsem stabilizovaný jsem zdraví.Potřebuji poradit co mám dělat jelikož jsem zoufalý.Můj zdravotní stav je zhoršený a nevede k nápravě.Jsem po čtvrté operaci páteře. Nemohu se hýbat jsem napůl ležák ale podle rozhodnutí posudkového lékaře jsem zdraví jelikož jsem stabilizovaný. A proto mi snížil přiznanou skupinu 3 stupně na 2 stupeň. Rád bych se odvolal , ale do dnešního dne mi nepřišlo od ČŠŠZ rozhodnutí o invaliditě. Poradíte mi ?? S pozdravem František Šíma

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.