Jak léčit vyhřezlou ploténku?

ilustrační foto: Photoxpress

DOTAZ: Přítel má výhřez ploténky 11 mm a od bolesti nemůže už ani na nohu a necítí ji a má mravenčení. Operaci nechce, je nějaký jiný způsob?

ilustrační foto: Photoxpress

Odpověď:

Předpokládám, že vámi udávané příznaky – bolest nohy, její necitlivost a pocit mravenčení v ní – jsou skutečně způsobené výhřezem ploténky. Uvedené příznaky mohou být totiž vyvolány i jinými onemocněními.

Pokud jde o výhřez ploténky, existuje celá řada léčebných metod, které je třeba uplatnit, než se pacient rozhodne pro operaci,, která by měla být vždy až tou poslední možností.

Kromě dlouhodobého nevhodného zatěžování páteře se na výhřezu ploténky významně podílí degenerativní změny plotének, které jsou dány jednak geneticky, jednak chybami v životním stylu, kdy je například nedostatečný pitný režim, nevhodná skladba stravy, nedostatek potřebných stopových prvků, překyselení organismu, hormonální nerovnováha nebo jsou problémy s imunitním systémem. Někdy se na příhodě podílí i psychický stres, který zvyšuje napětí svalů jdoucích podél páteře, což může nutit páteř k přílišnému zakřivení. Je třeba se vyvarovat nevhodných pohybů s zatížením břemenem, vibrací, nárazů, dlouhodobého řízení vozu. Máme-li fyzicky náročné povolání s nepřiměřeným nevhodným zatížením páteře, měli bychom uvažovat o změně profese. Měli bychom také snížit tělesnou váhu, přestat kouřit, více se pohybovat.

Poškozená ploténka dráždí příslušné nervy a bolest pak vystřeluje do končetin, ve kterých můžeme pociťovat i mravenčení a brnění, někdy bez bolesti v zádech.

Je třeba zjistit, jaké zatěžování páteře vedlo k výhřezu ploténky a nadále se vyvarovat činností, které tento stav zhoršují. Je dobré si nechat vyhodnotit své pohybové zvyklosti, koordinaci pohybů, kde případně dochází k nerovnoměrnému zatěžování svalů a kloubů apod. Vhodně zvoleným rehabilitačním cvičením pak zmírníme svalové asymetrické napětí, případně až křečovité stažení, a harmonizujeme svalový tonus. Nadměrný tah a špatně směrované tlaky v okolí ploténky pak ustávají, ploténka přestává být drážděná a mizí její otok.

Někdy jsou výsledky cvičení velmi rychlé, jindy zlepšení přichází pomalu a je třeba trpělivosti. Mnohdy však správně sestaveným a vedeným rehabilitačním cvičením můžeme dosáhnout celkové úlevy a ústupu bolesti, kdy se už pacient může cítit velmi dobře.

Je však třeba dbát pokynů rehabilitačního lékaře nebo fyzioterapeuta. Zdravotník navrhne individuální sestavu cviků pro obnovení správného osového zatížení páteře, speciální masáže a doporučí úpravy životního stylu tak, aby došlo ke zlepšení kvality tkání a výživy plotének. Rehabilitační metody  se ovšem mohou lišit podle autorů těchto technik, kteří jsou úspěšnými lékaři či fyzioterapeuty. Jednotlivé rehabilitační kliniky se často orientují na učení některého z těchto autorů.

Obvykle se u akutních bolestí aplikují infuze s protizánětlivým, protibolestivým účinkem. Pokud jsou bolesti mírnější, aplikují se léky na snížení svalového napětí a na snížení bolesti ve formě mastí, tablet, případně se provádí obstřiky.

Provádí se fyzioterapie, elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, vodoléčba, oxygenoterapie, lymfodrenáže apod. a mohou se podávat podpůrné léky.

Nedoporučuji návštěvu neurologie a rehabilitace odkládat, protože tlak vyhřezlé ploténky na nerv může způsobit jeho odumírání. Projevuje se to snížením svalové síly v noze, poklesáváním v koleně, ztrátou citlivosti v určité oblasti a případně i hybnosti. Je nutné provést funkční vyšetření a z výsledků zobrazovacích metod usoudit, jak je tlak na nerv závažný, a podle toho zvolit metodu léčby, na které se dohodne lékař, fyzioterapeut a pacient.

MUDr. Jan Činčura

(Visited 14 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.