Parkovací místo bezplatně pro ZTP

auto pro invalidy

DOTAZ: Bydlím na Praze 3, mám průkaz ZTP, co mám proto udělat, abych mohla zaparkovat před domem bezplatně?

V první řadě je třeba požádat o vyhrazené parkovací stání před domem. Držitel průkazu ZTP či ZTP/P je totiž od poplatku za užívaní veřejné komunikace osvobozen. Bývá však často nutné uhradit poplatek za vyznačení parkovacího místa. Tento poplatek se může pohybovat řádově od jednoho až po několik tisíc Kč. Některé obce však neúčtují ani tento jednorázový poplatek.

Vyhrazené parkování pro zdravotně postižené vyřizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze či Brně úřad městské části, dle bydliště žadatele, tedy ve vašem případě Úřad městské části Praha 3. Konkrétně je třeba se obrátit na stavební odbor, popřípadě na odbor dopravy (pokud  je ulice pojížděna MHD).

Podmínky získání vyhrazeného parkovacího místa se mohou v jednotlivých obcích lišit. Obecně platí, že žadatel o místo bude muset předložit úřadu kopii platného průkazu ZTP, kopii parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením a velkého technického průkazu. Zřízení parkovacího místa je nenárokové. Držitelům ZTP na rozdíl od těžce postižených držitelů průkazu ZTP/P nárok na toto vyhrazené stání nevzniká.

U každé žádosti se přihlíží k potřebě konkrétního žadatele, kdy je především posuzován zdravotní stav žadatele, záleží také na tom, jak velký je v dané lokalitě, ve vašem případě v Praze 3, tlak na parkovací místa.

Konkrétní informace podají úředníci stavebního, popřípadě dopravního odboru místně příslušného úřadu.

Obvykle vyplníte žádost, uvedete osobní údaje, zaškrtnete, že jde o novou žádost. Vyplníte i dokument Žádost o instalaci svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného dopravního značení. Žádost o vyhrazené parkování je třeba vyzvednout na konkrétním stavebním odboru ÚMČ, každá městská část má vlastní.

K žádosti je třeba rovněž doložit kopii lékařského nálezu, pokud možno z poslední doby, popisující aktuální zdravotní stav.

Doporučuji tedy zkontaktovat stavební odbor městské části předem telefonicky, ev. se dostavit osobně, vysvětlit váš požadavek a informovat se, jaké všechny doklady máte doložit. Výše uvedená dokumentace je od žadatelů vyžadována standardně, je však možné, že konkrétní městská část bude chtít ještě něco navíc.

redakce invArena

(Visited 5 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.