Ani po 4 měsících mi nepřišlo rozhodnutí ČSSZ. Nemohu se tak odvolat

DOTAZ: Dne 7.2.2019 mi byl odebrán 3 stupeň invalidity a snížen na 2 stupeň. Jelikož s tímto posudkem nesouhlasíme já ani můj specialista, ošetřující lékař (operatér), a marně čekám na rozhodnutí ČSSZ, nemohu se ani odvolat proti posudku, který mě byl vydán hned při komisi s nesmyslným odůvodněním. (jelikož jsem stabilizovaný, jsem zdravý).Potřebuji poradit, co mám dělat, jelikož jsem zoufalý. Můj zdravotní stav je zhoršený a nevede k nápravě. Jsem po čtvrté operaci páteře. Nemohu se hýbat, jsem napůl ležák, ale podle rozhodnutí posudkového lékaře, jsem zdravý, jelikož jsem stabilizovaný. A proto mi snížili přiznaný 3 stupeň na 2 stupeň. Rád bych se odvolal, ale do dnešního dne mi nepřišlo od ČSSZ rozhodnutí o invaliditě. Poradíte mi?

Odpověď: 

Každé rozhodnutí ČSSZ o invaliditě je vybaveno odvolací doložkou, dle které má adresát právo se  odvolat proti rozhodnutí do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Pokud tohoto práva nevyužijete, pak rozhodnutí nabývá právní moci.

Pokud ale toto rozhodnutí dosud nebylo písemně vydáno a zasláno adresátovi, nemohlo ani nabýt právní moci. Tudíž nadále pobíráte invalidní důchod odpovídající 3. stupni invalidity, jinými slovy nemohl vám být důchod zatím snížen na částku odpovídající 2. stupni invalidity.

Pozor však na tzv.  fikci doručení, která nastává po 10 dnech marného uložení na poště v případě , že vám ČSSZ pošle rozhodnutí doporučeným dopisem a vy si jej do zmíněných 10 dnů nevyzvednete. To samé platí v případě doručení do datové schránky, pokud ji máte zřízenou. Protože pokud vám rozhodnutí přišlo do datové schránky, platí při tzv. fikci doručení, že zpráva, kterou jste si nepřevzal ani 10. den po zaslání do vaší datové schránky, se považuje od tohoto dne za doručenou. Lhůta pro odvolání tímto dnem začne běžet. Pokud pak uběhne dalších 15 dní, rozhodnutí nabude právní moci, aniž byste si zprávu v datové schránce převzal a otevřel.
Fikce doručení bohužel platí i v případech, jistě ojedinělých, kdy doručovatel ani výzvu k vyzvednutí zásilky do schránky adresáta nevhodí a adresát tak ani neví, že má něco uloženého na poště.

Ale ani v případě, že vám ČSSZ již rozhodnutí zaslala a toto rozhodnutí po uplynutí lhůty pro odvolání od dne fikce doručení nabylo právní moci, ještě není vše ztraceno.  Problém lze řešit návrhem vyslovení neúčinnosti doručení, resp. žádostí o prominutí zmeškání lhůty z omluvitelného důvodu – jako je třeba dočasné nezdržování se v místě pobytu z důvodu např. dovolené, hospitalizace, tedy jakéhokoli objektivního důvodu, který vám bránil vyzvednout si ve schránce výzvu pošty k převzetí písemnosti a dostavit se pro doporučený dopis na poštu v stanovené lhůtě. Pokud nemáte k tomuto objektivnímu důvodu doklad a ani nemáte možnost si jej opatřit, je možné si sehnat svědectví tří svědků, že jste nemohli z daného konkrétního důvodu tuto písemnost převzít.

Dále může nastat situace, kdy máte datovou schránku, ale úřad vám poslal písemnost poštou, kterou jste si ale včas nevyzvedl. V takovém případě je fikce doručení takzvaně neúčinná, neboť podle zákona musí úřad zaslat písemnost preferenčně do datové schránky. Pak můžete podat námitku neúčinnosti fikce doručení.

Doporučuji vám tedy se co nejdříve obrátit na ČSSZ  s dotazem, zda již vyhotovili a zaslali rozhodnutí. Pokud ano a navíc i došlo k marnému uplynutí lhůty pro odvolání, zašlete na ČSSZ co nejdříve návrh na neúčinnost doručení, resp. žádost o prominutí zmeškání lhůty z omluvitelného důvodu.

Pokud však tento omluvitelný důvod nemáte, můžete znovu podat žádost o přezkoumání zdravotního stavu a zvýšení stupně invalidity s předložením nové aktuální lékařské zprávy.

Jan Činčura

.

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.