Jsem po infarktu. Mohu dostat průkaz ZTP?

ilustrační foto: Geert MorgueFile

DOTAZ: Měl jsem infarkt a jsem starobní důchodce. Mám možnost dostat průkaz ZTP?

ilustrační foto: Geert MorgueFile

Odpověď:

Podle zákona má nárok na průkaz označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí ale v exteriéru má značné obtíže.

Pro přiznání průkazu ZTP existuje v této souvislosti řada zdravotních indikací. Mezi ně patří i těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích. Do kategorie interních postižení spadají i srdeční postižení vzniklá následkem infarktu.

Kritéria pro hodnocení těžkého postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení jsou poměrně přísná a naprostá většina pacientů, kteří prodělali infarkt srdce, je nesplňuje.

Ve svém dotazu nijak své zdravotní potíže související s prodělaným infarktem srdce necharakterizujete. V praxi by mohl být průkaz ZTP přiznán osobám s těžkým a rozsáhlým infarktem srdce, jenž je příčinou závažného chronického srdečního selhávání. V těchto případech mají pacienti často významné obtíže již při lehké zátěži.

Máte-li skutečně významné obtíže již při lehké zátěži, je možné podat si žádost o průkaz občanů s těžkým zdravotním postižením (ZTP) na místně příslušné oddělení nepojistných sociálních dávek Úřadu práce ČR. Žádosti se podávají na předepsaných tiskopisech, které jsou k dispozici na kterémkoli pracovišti nepojistných sociálních dávek ÚP ČR. S vyplněním a podáním žádostí Vám mohou pomoci sociální pracovnice odboru sociálních věcí místního obecního úřadu.

Skutečnost, že jste starobní důchodce nijak nebrání možnosti získat průkaz ZTP. Tento průkaz mohou mít i osoby, které nepobírají invalidní důchod. Rozhodující pro jeho přiznání bude pouze váš aktuální zdravotní stav a jeho posouzení posudkovým lékařem.

Jan Činčura
redakce invArena

(Visited 13 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.