Invalidní důchod nedostal

Slepota jednoho oka, šedý zákal na druhém oku, lehká mentální retardace. Přesto mu nebyl přiznán invalidní důchod. Reportáž ČT1 – z pořadu Černé ovce.

Pan Jakubek z Litvínova je po úrazu v mládí na jedno oko slepý. V roce 1995 byl přepaden a prodělal vážný úraz hlavy. Po úraze už nemohl sehnat práci, ačkoli do té doby pracoval jako pomocný dělník,  a je odkázán na sociální dávky.

Podle posudku ošetřujícího lékaře nemůže pan Jakubek kvůli špatnému zraku pracovat například ve výškách, ale ani na silnici. Ke slepotě jednoho oka navíc přibyl v roce 2015 šedý zákal na druhém oku. Po úrazu hlavy nemůže vykonávat žádné fyzicky náročné práce, které ho do té doby živily. Hledání zaměstnání mu ale nejvíc komplikuje zjištěná lehká mentální retardace. Ošetřující lékař poradil už v roce 1997 panu Jakubkovi, aby kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu zažádal o invalidní důchod.

moderátorka: Kolikrát jste už žádal o důchod?

Miroslav JAKUBEK
Asi čtyřikrát to bylo, myslím.

redaktorka
Čtyřikrát vám to zamítli?

JAKUBEK
Zamítli, napsali, že nejsem postižený.

redaktorka
A tak pan Jakubek zůstal v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Žije ze sociálních dávek a stále se snaží najít práci. Proč vás nevzali, co vám odpovídali?

JAKUBEK
Říkali, že mají plno, že jako… Prostě měli strach, že viděli, že oko mám pryč, tak si myslím, že kvůli tomu mě nechtěli vzít.

Karel PANOCHA, ošetřující lékař M. Jakubka
Při tom zdravotním stavu současném si myslím, že je schopen práce,
ale za výjimečných podmínek. Vzhledem k jeho IQ by byl nutný i dozor nějaký, čili nějaký asistent. Takže určitě nějaké chráněné dílny nebo za zvláštních podmínek.

redaktorka
A zkoušel jste i nějaké chráněné dílny oslovit?

JAKUBEK
No, taky jsem dělal v Jiřetíně, tam dělali ty… panáky lepili a někam do Německa to vozili, figurky…

redaktorka
A tam jste dělal chvíli?

JAKUBEK
No, tam jsem dělal asi měsíc a pak prostě skončila ta firma.

redaktorka
Naposledy žádal pan Jakubek o invalidní důchod v roce 2016. Jeho žádost byla opět zamítnuta. My jsme se na rozhodnutí Správy sociálního zabezpečení podívali podrobněji a s odborníkem.

Jan HUTAŘ, právník
Ten posudek z roku 2016 je v rozporu s vyhláškou, kde se stanoví míra postižení, míra ztráty pracovní schopnosti. On má IQ 68. A to podle vyhlášky jednoznačně je to hodnoceno 30 až 45 bodů. Čili nemůže v žádném případě toto postižení být hodnoceno 20 body.

redaktorka
O dvacetiprocentním snížení pracovní schopnosti pana Jakubka rozhodla posudková lékařka Dagmar Kárová. Chtěli jsme se jí zeptat proč, ale věnovala se nám pouze tisková mluvčí.

Jana BURAŇOVÁ, mluvčí, Česká správa sociálního zabezpečení
Ačkoli může být váš nezávislý právník, advokát velice odborně zdatný, tak pokud jde o posuzování zdravotního stavu, tak to mohou v kontextu vyhlášky činit pouze posudkoví lékaři, a to atestovaní v posudkovém lékařství.

redaktorka
Rozumím, tam je napsáno, že pokud má někdo IQ 68, tak je to hodnoceno v rozmezí 30 až 45 bodů. Je možné, aby ten posuzující lékař tam dal 20 bodů, když je tam rozmezí 30 až 45 bodů?

mluvčí,
To musí ten posudkový lékař sám vyhodnotit. Není to pouze o tom,
že je uvedená určitá diagnóza a ta diagnóza už sama o sobě říká, že klient je invalidní v konkrétním stupni.

redaktorka
A když se na to podíváme logicky, když má někdo IQ 68, tak to asi je limitující pro to, aby dostal nějakou práci?

mluvčí,
Jak jsem uvedla, posudkový lékař má k dispozici profesní dotazník, z něj vidí, jestli ten klient pracoval, dokončil vzdělání, jaké má zkušenosti, jaké má dovednosti.

redaktorka
Jaké dovednosti může mít člověk v situaci pana Jakubka, jsme se zeptali psychologa.

Karel HUMHAL, psycholog
IQ 68 je IQ, které spadá do pásma horní hranice takzvaného lehkého stupně mentální retardace.To znamená, jde o kvalitativně snížené IQ. Jeho schopnosti vnímat, co se kolem něj děje, zpracovat, to co vnímá, a potom na základě toho nějak reagovat, už jsou do té míry snížené, že vlastně není schopen vykonávat běžné práce. A tento člověk může vykonávat jenom pomocné práce a hlavně pod dohledem. Já si myslím, že je tam strašně důležité zdůraznit to pod nějakým přímým dohledem, protože takový člověk normálním způsobem zaměstnatelný není.

redaktorka
Jenže práci ve zvláštním režimu pan Jakubek nenašel. Proti rozhodnutí doktorky Kárové podal námitky, které mu pomohla sepsat jeho sestra, která se o něj dlouhodobě stará.

Marie SAPIECHOVÁ, sestra M. Jakubka
To nás pozvali do Ústí zase a tam řekla ta sociální pracovnice, že taky na to nemá nárok.

redaktorka
Z jakého důvodu?

Marie SAPIECHOVÁ
Že má málo bodů. Že není invalidní až tak, že je schopen pracovat, že má pouze 30 bodů. V Mostě dostal 20 a v Ústí 10. Takže mu ještě nějaké body prý chybí, a tak že on není tak postižený a nemá na to nárok.

redaktorka
Odvolání pana Jakubka bylo zamítnuto mimo jiné také proto, že z dostupných dokumentů nebylo údajně možné zjistit, kdy bylo vyšetření IQ provedeno.

Anna MÁROVÁ, advokátka
V materiálu, který hovoří o tom, že tento konkrétní pacient je posuzován, tento klient je posuzován, se tato hranice 68 % objevila. A jestliže tedy byly pochybnosti o tom, jestli je to právě ten důvod na posouzení invalidity, tak měl být vyžádán posudek. Pánovi, který je v této situaci, je potřeba tu situaci vysvětlit, je to prostě člověk, který potřebuje v danou chvíli pomoci. Potřebuje, aby mu ten posudkový lékař vysvětlil, o co se jedná, popřípadě si dožádal ty ostatní věci, protože v tomto konkrétním případě on nevěděl, co má dělat.

redaktorka
Tak si to zopakujme. Doktorka Kárová přiznala panu Jakubkovi 20 procentních bodů, ale po odvolání to bylo už 30 bodů. Invalidita by mu ale byla přiznána až při poklesu pracovní schopnosti o 35 procentních bodů.

Jan HUTAŘ, právník
To je mi opravdu záhada, protože tam je ještě druhá diagnóza, je to ztráta jednoho oka a dost těžké postižení zraku, takže by se to mělo zvýšit minimálně o 10 procentních bodů, čili na hranici, kde už by bylo jednoznačné, že půjde o důchod prvního stupně. Anebo kdyby se vzalo to zrakové postižení jako výchozí, tak tam je bodová hodnota vyšší, 45 až 50, a mohlo by to dosáhnout až 60 bodů, což je hodnota potřebná pro invaliditu druhého stupně.

redaktorka
Které postižení bral ten posudkový lékař jako výchozí, když to nebylo IQ ani zrak?

mluvčí, Česká správa sociálního zabezpečení
Ten posudkový lékař vyhodnocuje to, zda ten klient je případně na toto postižení, na tento hendikep adaptovaný. Pokud je tam adaptace, tak samozřejmě se nemůže uplatnit podle té stupnice maximální počet bodů.

redaktorka
Pardon, adaptace, to znamená, že on se přizpůsobí tomu, že nevidí na jedno oko a že má intelekt 68? Když se tomu přizpůsobí, tak potom mu nejsou přiděleny ty body?

mluvčí, Česká správa sociálního zabezpečení
Metodika je napsaná tak, že posudkový lékař vyhodnocuje konkrétní skutečnosti. Posudkový lékař se musí vypořádat i s tím, zdali klient, občan je nebo není na ten svůj hendikep adaptovaný. A tyto všechny zjištěné skutečnosti musí posoudit jednak s ohledem na tu vyhlášku, ale současně i na ten konkrétní případ. To znamená, opravdu v případě invalidního důchodu se jedná o to, zdali klient je nebo není schopen se uplatnit na trhu práce.

Václav KRÁSA, předseda, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Posudkový lékař by se měl samozřejmě řídit právními předpisy. Konkrétně pro posuzování míry invalidity je vyhláška číslo 359 z roku 2009, kde jsou procentní body pro jednotlivá zdravotní postižení a i pro míru toho zdravotního postižení. A to je samozřejmě základní vodítko pro rozhodování posudkového lékaře. Když někdo tvrdí, že se tím nemusí řídit, tak to není pravda. Pak bychom nepotřebovali mít takový předpis.

redaktorka
Podle České správy sociálního zabezpečení je prostě pan Jakubek
práce schopen.

JAKUBEK
Lítám sem a tam, nikdo mě nechce zaměstnat. Je to strašné, jak psychicky, tak fyzicky.

Anna MÁROVÁ, advokátka
On bude nucen znovu podat žádost o invalidní důchod a doporučuju, aby ji velmi pečlivě doložil. To znamená, aby mu někdo pomohl, sestra kdokoliv, aby tam byl posudek, který se týká té lehké změny mentálního směru, to znamená posudek nějakého psychologa, aby tam byl řádný posudek očního lékaře. Ta jeho pracovní schopnost se musí posuzovat jako komplex, ten člověk na základě těch postižení, které má, tak v jejich komplexu není schopen se uživit na trhu práce. Tady možnost rekvalifikace, možnost adaptace je velmi nízká, a to musí být posuzováno v rámci toho posouzení jeho zdravotního stavu.

Miroslav JAKUBEK
Zkusím to znovu, no, a uvidíme, jak to dopadne všechno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.