Královéhradeckým občanům fungují špatně plíce

Přesně 23,6 procent lidí, kteří v Královéhradeckém kraji zavítali do vybraných lékáren zkontrolovat stav svých plic, zjistilo, že jim nefungují správně. To je v rámci všech krajů České republiky, kde vyšetření také probíhala, druhý nejhorší výsledek, hned po jižních Čechách.

Lékárníci 29 lidem z kraje při akci Týden měření plicního věku naměřili určitou míru obstrukce a rovnou je poslali k lékaři.

Obstrukce se při měření projevuje tak, že člověk nedokáže vydechnout plyny z plic tak rychle, jak by měl. Znamená to, že může trpět například chronickou obstrukční plicní nemocí nebo průduškovým astmatem.

„Účelem Týdne měření plicního věku bylo zachytit ty, kteří už nějaké potíže cítí, ale k lékaři se bojí zajít. Pacienti vnímají prostředí lékáren jako méně formální, a jsou tak otevřenější řešit zdravotní problémy. Toto měření má charakter doporučení, je na každém, zda radu lékárníka využije a vyhledá lékaře,“ vysvětluje Zuzana Schirlová z Alphega Lékárny V Lipkách v Hradci Králové.

Podstatou vyšetření plicního věku je měření rychlosti výdechu pomocí speciálního screeningového přístroje. Výsledek každého vyšetřeného člověka pak následně lékárníci porovnali s normálními hodnotami zdravých osob. Měření trvalo přibližně 10 minut a součástí byl i krátký dotazník a pohovor s lékárníkem. Měření je screeningová metoda, která nestanovuje diagnózu ani nenahrazuje lékařské vyšetření. Jejím cílem je včasný záchyt nemocných a prevence závažných plicních chorob.

Screeningové vyšetření plicních funkcí v lékárnách může odhalit kuřácké postižení plic již v počátečním stadiu. Neméně přínosné pak je i to, že následné plicní vyšetření může odhalit i další potenciálně závažné choroby, včetně nádoru plic.

V celé republice si přišlo zkontrolovat stav svých plic celkem 3 601 lidí, u téměř 20 procent z nich lékárníci zjistili, že jim nefungují správně.

Pavla Horynová
Hradecký deník
https://hradecky.denik.cz/

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.