Průkaz ZTP mi změnili na TP

foto: Photorack.net

DOTAZ: Byl mi  změněn dosavadní průkaz ZTP na TP, tedy jsem o průkaz ZTP přišel. Předpokládám, že musím okamžitě podat odvolání, avšak nevím, jak ÚP nebo LPS přimět k vyžádání nového lékařského posudku, který bych velmi potřeboval?

Pokračování dotazu:

Přitom došlo k tomu, že změnu posouzení stavu způsobilo doslova jedno slovo – ve vyhlášce 388/2011, příloha 4,je

1, j) psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně vysoce funkčního typu autismu,

2, m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu

Je to prakticky totéž, ale rozhodlo to jedno jediné slovo.

Také mi to zcela zásadně zkomplikovalo život – patrně musím průkaz ZTP odevzdat – i když nevím, zda po dobu odvolání ještě platí, nebo ztratil platnost dneškem. A zda musím okamžitě pořizovat „lítačku“ na MHD.

Odpověď:

Pokud úřad rozhodl o změně průkazu OZP nebo o jeho odebrání, můžete se odvolat prostřednictvím Úřadu práce na MPSV ČR, odbor odvolacích agend, Podskalská 19, 128 01 Praha 2 (zasíláte na příslušný úřad práce, jenž odvolání přepošle na MPSV). Odvolání je třeba podat během období uvedeného v „Poučení“ rozhodnutí  (obvykle do 15 dnů od převzetí dopisu)

Dokud rozhodnutí nenabude právní moci, je průkaz ZTP nadále platný. Nenabytí právní moci dosáhnete včasným odvoláním. Pokud se včas neodvoláte, rozhodnutí nabude právní moci marným uplynutím lhůty pro odvolání.

Pro odvolání si nejlépe zajistěte novou lékařskou zprávu od svého ošetřujícího lékaře s ohledem na vámi uvedené znění vztahující se k vašemu zdravotnímu stavu ve vyhlášce 388/2011.

Nový lékařský posudek si zajistíte tak, že si zajdete na kteroukoli pobočku ČSSZ a u přepážky si zažádáte o posudek Lékařské posudkové služby, který, jak uvádíte, potřebujete. Pracovnice vám sdělí vše potřebné a předá formulář.

redakce invArena

(Visited 13 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.