Stále čekám na rozhodnutí. Jak jej mohu vymoci?

ilustrační foto: photoXpress

DOTAZ: ČSSZ mi už nekolikkrát k několika věcem neposlala Rozhodnutí, které mimo jiné potřebuji i k tomu, abych se mohla nahlásit na ÚP. Přes několikáté žádosti o tato vydání Rozhodnutí mi nic neposlali a když jsem už musela podat žalobu k soudu na jejich několikanásobné pochybení, toto nevydané Rozhodnutí mi rovněž chybí, abych žalobu mohla vůbec podat. Jak tedy ČSSZ donutit, aby dělala to, co má?

Odpověď:

Nečinnost znamená, že správní orgán nevydá rozhodnutí ve lhůtě, kterou mu zákon ukládá.  V této souvislosti je důležité, že uplynutí lhůty se počítá od zahájení řízení, což předpokládá, že jste již učinili první krok, kterým se dle zákona řízení zahajuje. Řízení je zahájeno dnem, kdy Vaše žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je ČSSZ v Praze. Ta Vás o tom zpravidla vyrozumí v samostatném dopise.

ČSSZ je povinna rozhodnout v konkrétním řízení v zákonem stanovených lhůtách. Pokud taková lhůta uplynula a Vy na rozhodnutí stále marně čekáte, je namístě podat žádost o opatření proti nečinnosti ČSSZ k Ministerstvu práce a sociálních věcí  (MPSV).

MPSV může
a) přikázat ČSSZ, aby v dodatečné lhůtě učinila potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydala rozhodnutí,
b) převzít věc a rozhodnout namísto ČSSZ,
c) pověřit jiný správní orgán vedením řízení, nebo
d) přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, je-li takový postup pro účastníky výhodnější a pokud lze pro něj najít nějaké objektivní důvody.

Žádost o opatření proti nečinnosti ČSSZ je podnětem k nadřízenému úřadu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), aby učinil nějaká výše uvedená opatření “proti nečinnosti”, jak říká zákon.

redakce invArena

(Visited 4 times, 1 visits today)

1 komentář

  1. Totéž se děje i při odvolání, to jsem podala již před více jak půl rokem a dodnes se nic neděje. Chomutovský okres si zkrátka dělá co chce.Před dvěma roky mě v Ústí uznali osobou se středně těžkou závislostí. Ale před třičtvrtě roku / i když se problémy zhoršují mě V Chomutově uznali pouze jako osoba s lehkou závislostí.Nejhorší na tom je že jsem již závislá na pomoci druhých protože už si nemohu ani sama nakoupit.Jsem po operaci páteře, nyní je tam opět zlomenina, mám onemocnění jater a ledviny,Artrozu páteře a kyčlí, dnu a jsem diabetička. KLIDNĚ BYCH SVÉ ZDRAVÍ VYMĚNILA STÍM KDO O TOM ROZHODUJE ABY VĚDĚLI CO TO OBNÁŠÍ BÝT 3 ROKY DENODENĚ V BOLESTECH. STÁLE SE PÍŠE O NEČINNOSTI ÚŘADŮ, ALE ABY UŽ SE TÍM NĚKDO ZABÝVAL TO NE!

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.