Otec je alkoholik. Nevíme co dělat.

DOTAZ: Otec pije hodně alkohol a jeho chování nám už přijde dost nebezpečné. Když nepije, tak je to lepší, ale on pije téměř každý den. Obviňuje matku z toho, že je mu nevěrná. Jednou má deprese, pak je vyloženě zlý ke svému okolí. Když mu matka řekne, že je nemocný a měl by se jít léčit, tak obviní ji, že to ona je nemocná. A dnes to vygradovalo a matka dostala k narozeninám kulku. Sebral se a odjel, chtěli jsme už s bratrem volat 158, ale matka nechtěla. Nevíme co dělat. Mamka ho brání. Máme ještě malého bratra a bojíme se o ně. 

Odpověď:

Alkohol je zrádná droga z toho důvodu, že závislost na ní přichází plíživě. Závislost na alkoholu se postupně zvyšuje a ruku v ruce s tímto vývojem se zhoršují i psychické problémy a chování závislého člověka.

Závislostí na alkoholu je postižená celá rodina. Závislost na alkoholu bývá často provázena násilím mezi partnery. Domácí násilí může být fyzické i psychické. Intenzita incidentů se zpravidla s postupem času stupňuje a u oběti vede ke ztrátě schopností včas zastavit tyto incidenty a efektivně řešit narušený vztah.

Nevíme, zda problémy otce nejsou podmíněny například svízelnou finanční situací, stísněnými bytovými prostory, omezováním v práci či jinými stresovými záležitostmi, které otec řeší únikem k alkoholu. Tyto problémy spojené s pitím alkoholu se mohou případně zvrhnout v agresi. Rodina se poté jeví jako prostředí, kde agresor může svůj přetlak téměř beztrestně vybít. Konkrétní spouštěče agrese mohou být různé. Jeden z nejčastějších motivů bývá potřeba moci, kontroly druhého partnera.

Výhodou je, když je jedinec, který je obětí psychického či dokonce fyzického násilí partnera závislého na alkoholu, podporován svou primární rodinou a přáteli. Sociální podpora může poskytnout oběti finanční podporu, přechodnou možnost bydlení a hlavně psychickou podporu.

V této souvislosti lze připomenout, že tyto situace může do určité míry řešit legislativa, konkrétně zákon č. 135 ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím.

Obecně platí, že ti, kdo jsou oběťmi domácího násilí i jeho pachateli, by se měli vyhýbat alkoholu. Jestliže toho nejsou schopni, měli by vyhledat specializovanou protialkoholní léčbu. Lékaři, psychologové a další pracovníci pomáhajících profesí by měli umět dobře rozpoznávat problémy působené alkoholem a účinně intervenovat (např. formou krátké intervence nebo pacienta předat k souběžné léčbě pro alkoholový problém). Jestliže pachatel opakovaného domácího násilí odmítá zdůvodněná doporučení se protialkoholně léčit, měl by takové léčení (nejčastěji ambulantní formou) nařídit soud.

Každý případ alkoholismu a možného domácího násilí je odlišný a vyžaduje modifikovaný přístup a řešení. Je třeba zjistit řadu faktorů, které vedou k situaci v rodině tak, jak ji popisujete, a psychologicky pomoci jak na alkoholu závislému otci, tak i matce, která situaci zřejmě podceňuje a neřeší ji, což je u partnerů, kteří se ocitají v roli obětí, velmi časté, ne-li obvyklé.

Jaké jsou tedy vaše možnosti pomoci?

Důležité je pro oběť násilí, ať už fyzického nebo psychického, zajistit bezpečí a poskytnout psychologickou, sociální pomoc a legislativní poradenství v rámci krizové intervence. Doporučuji proto se obrátit na některé z místních center, kde byste problematiku měli konzultovat s příslušnými specializovanými odborníky.

Centra, která zajišťují krizovou intervenci jsou následující:
I. manželské poradny – linky důvěry, linky bezpečí – střediska sociální pomoci
II. krizová centra – specializovaná centra, kam se oběti domácího násilí mohou obrátit:
– ROSA centrum pro ženy – oběti domácího násilí
– BKB – Bílý kruh bezpečí
– ACORUS – občanské sdružení, nabízející pomoc osobám ohroženým domácím násilím
– proFEM (project AdvoCats for Women)
– konzultační středisko pro ženské projekty
– Gender studies, o.p.s.
– Ekologický právní servis, poradna pro ženy v tísni Brno
– Poradna ELPIS Slezské diakonie
– Poradna pro oběti násilí, týrání a zneužívání
– Azylové domy, domy pro matky v tísni (www.bkb.cz).

redakce invArena

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.