Chci zažádat o ID, ale prý nemám nárok

foto: Rochelle / Flickr

Dotaz: Končí mi podpůrčí doba 18.8. a doktorka nechce, abych si ji prodlužovala, usoudila, že mi nic neni. Beru dvoje léky na cévy. Začala mi mrtvět pravá ruka. A špatné chodím, natékaji mi nohy atd.. Oznámila jsem ji, že si chci zažádat o první stupeň ID, ale sdělila mi, že na to nemám nárok, že mi nic neni. Prosím poradíte mi, co mohu dělat. Jsem na tom opravdu momentálně špatně, dělám uklízečku. Byla jsem se na neurologii, mám syndrom neklidných nohou, dostala jsem léky. Mohu změnit lékaře? A mohu znovu na neschopenku?

Odpověď:

Podpůrčí doba činí nejvýše 380 kalendářních dnů a na žádost může být prodloužena o dalších maximálně 350 kalendářních dnů v případě, že podle lékaře lze očekávat v této době nabytí pracovní schopnosti.

Ovšem lékař po uplynutí doby 180 dnů od počátku dočasné pracovní neschopnosti zjišťuje, zda je zdravotní stav pojištěnce stabilizovaný a zda je schopný vykonávat dosavadní nebo jinou pracovní činnost. Pokud zdravotní stav stabilizovaný je, lékař ukončí dočasnou pracovní neschopnost.

Na pracovní neschopnost lze nastoupit i opakovaně. Pokud pracovní neschopnost ukončíte a například po několika dnech na ni znovu nastoupíte, bude posuzována jako nová pracovní neschopnost. To znamená, že první tři dny budou neplacené, od 4. do 14. dne nemoci Vám bude nemocenskou vyplácet zaměstnavatel a od 15. dne OSSZ. Náleží vám podpora pouze za dobu, která vám zbývá z oněch 380 dnů. Pokud byly již tyto dny vyčerpány, pro nárok na čerpání další plné podpůrčí doby je zapotřebí odpracovat alespoň 190 kalendářních dní.

Na výměnu lékaře máte ze zákona právo. Lékaře praktické i specialisty lze změnit vždy, pokud uběhly nejméně 3 měsíce od zaregistrování u stávajícího lékaře, nový lékař ovšem musí s přeregistrací souhlasit. Pokud nový lékař souhlasi, že si vás vezme do své péče, nemusíte již dosavadnímu lékaři nic oznamovat ani jej navštěvovat. O vaše lékařské záznamy totiž požádá nový lékař toho starého sám. Vám tudíž postačí, pokud se zaregistrujete u lékaře nového a informujete ho, kde je možné předchozí záznamy vyžádat.

Zažádat o invalidní důchod můžete kdykoli a nejste nijak vázána souhlasem svého ošetřujícího lékaře. Nicméně lékař zpravidla umí na základě znalosti vašeho zdravotního stavu odhadnout, zda budete při své žádosti úspěšná či nikoli. Za invalidního bude žadatel uznán, jestliže jeho pracovní schopnost klesla nejméně o pětatřicet procent. Toto posoudí posudkový lékař ČSSZ.

Žádost o invalidní důchod s občanem sepisují na OSSZ podle místa trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ. Žádost s žadatelem sepíše zaměstnanec oddělení důchodového pojištění.

Jaké jsou pro žádost o ID potřebné doklady?

Nezbytný je doklad totožnosti, tj. občanský průkaz, doklady o době studia (popřípadě učení), a to i v případě, že nebylo dokončeno: výuční list; vysvědčení z jednotlivých ročníků, ev. maturitní vysvědčení; ev. diplom; potvrzení školy o délce studia (pro nárok na důchod a jeho výši nemá přímý vliv stupeň dosaženého vzdělání, ale délka doby studia; proto je nutné předložit doklady, z nichž je tato skutečnost patrná), doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti, např.  rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popřípadě doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách (např. doba evidence u úřadu práce, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby aj.), pokud je ČSSZ nemá ve své evidenci.

Na základě podání žádosti o  o invalidní důchod začíná proces posuzování invalidity. Během něj ošetřující lékař pro potřeby OSSZ zpracovává a vydává podklady o zdravotním stavu občana. Sám žadatel je povinen OSSZ předložit lékařské zprávy a nálezy, které má a považuje je za významné. Kromě toho je důležitým podkladem pro vypracování posudku vyplněný tzv. profesní dotazník obsahující informace o kvalifikaci občana a o době a druhu vykonávaných zaměstnání/výdělečných činností. Žadateli jej k vyplnění zašle OSSZ. Posouzení, zda je žadatel invalidní a v jakém stupni, provádí pouze posudkový lékař na OSSZ.

Výsledkem tohoto procesu je posudek o invaliditě, který OSSZ postupuje spolu s žádostí na ústředí ČSSZ, v jehož kompetenci je rozhodnout o nároku na důchod a jeho výši. OSSZ posudek zašle také posuzovanému občanovi, a to do 7 dnů od jeho vypracování. Posudek je ale jen jedním z podkladů pro rozhodnutí o nároku na invalidní důchod, nárok na invalidní důchod nenastane automaticky s uznanou invaliditou.

Pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit stanovené podmínky. Jednou z nich je výše uvedené zjištění invalidity a další nezbytnou podmínkou je potřebná doba pojištění, která se zjišťuje z období před vznikem invalidity. U občanů ve věku nad 28 let činí potřebná doba pojištění 5 roků a zjišťuje se z posledních deseti roků před vznikem invalidity; u osoby starší 38 let dále platí, že nesplní-li podmínku 5 let pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity, považuje se podmínka za splněnou též, pokud v posledních 20 letech před vznikem invalidity získala 10 let pojištění; u osob ve věku do 28 let je potřebná doba pojištění kratší; u osoby do 20 let činí méně než 1 rok; u osoby od 20 do 22 let alespoň 1 rok; u osoby od 22 do 24 let alespoň 2 roky; u osoby od 24 do 26 let alespoň 3 roky; u osoby od 26 do 28 let alespoň 4 roky.

redakce invArena
(Visited 8 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.