Jaký je ve výhodách rozdíl mezi invalidním důchodem 1. a 2. stupně?

ilustrační foto: PhotoRack

DOTAZ: Jaký je rozdíl mezi invalidním důchodem 1. a 2. stupně? Myslím z hlediska povinnosti pracovat, srážek před daněním mzdy, limit doplatků na léky apod. Na první pohled se zdá, že je to prakticky stejné, tak proč se částečný důchod vlastně rozděloval na 2 stupně? Co jsem slyšela, tak rozdíl ve výši je jen pár set kč mezi oběma stupni, což nereflektuje ani ten pokles pracovní schopnosti v %. Má člověk pobírající ID 2. stupně vůbec nějaké výhody oproti 1.stupni?

Odpověď:

Rozdíly ve výhodách mezi invalidním důchodem 1. a 2. stupně nejsou skutečně velké, nicméně nejsou zcela zanedbatelné.

Základní výměra invalidního důchodu je sice stejná pro 1. i 2. stupeň a v roce 2019 činí 3.270 Kč. Výše procentní výměry však u invalidního důchodu prvního stupně činí za každý celý rok doby pojištění 0,5 % výpočtového základu, u invalidního důchodu druhého stupně 0,75 % výpočtového základu.

Průměrná výše invalidních důchodů byla v červnu 2018 v České republice následující:

Stupeň invalidity Průměrná výše důchodů
1. stupeň 6 239 Kč
2. stupeň 7 216 Kč

Z pohledu zdanění příjmů či doplatků na léky skutečně mezi výhodami pro invalidy 1. a 2. stupně není rozdíl.

Přiznaná invalidita určitého stupně sice nijak nezaručuje automatický nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením téhož stupně či nárok další dávky či výhody pro osoby se zdravotním postižením, ale lze předpokládat, že jestliže zdravotní postižení bylo vyhodnoceno s nárokem na ID 2. stupně, bude větší šance na získání průkazu ZTP než v případě ID 1. stupně. Nicméně nárok na průkaz OZP se posuzuje podle jiných kritérií než stupeň invalidity. Toto obdobně platí i pro příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Každá z těchto dávek řeší jinou životní situaci. Všechny žádosti o dávky se podávají na příslušném kontaktním pracovišti úřadu práce, kde vám také podají bližší informace.

Pokud získáte průkaz ZTP, máte možnost čerpat podstatně rozsáhlejší výhody než v případě průkazu TP.

Jaký je 2. stupeň mimořádných výhod u průkazu ZTP (zvlášť těžké postižení) – držitel/ka má jednak nárok na stejné výhody jako u průkazu TP, dále je osoba bezplatně přepravován/a v MHD (zahrnuje tramvaj, autobus, trolejbus, metro), 2. stupeň těchto výhod umožňuje držiteli uplatnit 75% slevu na jízdném ČD, a to v 2. třídě osobních vlaků i rychlíků. Pokud cestující preferuje autobusovou vnitrostátní dopravu, pak ho ZTP opravňuje ke slevě 75% z ceny jízdného.
Držitel/ka ZTP má také nárok na parkovací průkaz pro zdravotně postižené, díky němuž smí stát nebo parkovat na místech pro invalidy (většinou zdarma), vozíčkáře.
Státní legislativa garantuje držitelům ZTP a ZTP/P a parkovacího průkazu vyhrazené parkoviště, ale osvobození od poplatku nezaručuje.
Mezi další výhody ZTP patří bezplatný zápis Vašeho auta (nikoli tříkolky) do registru motorových vozidel a rovněž vydání řidičského průkazu zdarma.
Držitel/ka ZTP je osvobozen/a od ekologické daně.
Pokud Vám byl úřadem práce přiznám příspěvek na motorové vozidlo, můžete žádat na finančním úřadě dle trvalého bydliště o vrácení DPH, nejvýše 100 000 Kč. DPH je možné vrátit i u ojetiny, pokud je prodejce plátce DPH. Výhoda je vázána na příspěvek z ÚP (na výši příspěvku nesejde) a neplatí pro auta, která jste celá financovali sami.
Držitel/ka ZTP je osvobozen/a od většiny správních poplatků.

redakce invArena

 

(Visited 16 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.