Jak správně sepsat závěť u nevidomého

ilustrační foto: Photoxpress

I úmrtí patří k životu. A s ním je spojeno i dědické řízení. Na to, aby proběhlo podle zákona, dohlíží notář. Co když ale právě on udělá chybu? Jedno notářské opomenutí připravilo dědičku nevidomého o dům.

reportáž ČT 1 – z pořadu Černé ovce

redaktor
Ivana Haisová z Kladna dělá pečovatelku a před lety dostala na starost nevidomého pana Václava, který bydlel sám v rodinném domě v Libušíně. Ze začátku to s ním nebylo jednoduché, ale postupně se sblížili a dnes mu paní Haisová neřekne jinak než děda.

Ivana HAISOVÁ
V zimě jsem sem jezdila třikrát denně, protože děda, jak byl slepý,
tak si neuměl přiložit, já mu sem jezdila vařit, já mu uklízela, já jsem se o něj starala jak o vlastního.

Jaroslav HAIS, manžel I. Haisové
Opravdu sem jezdila dost často, až mě to kolikrát doma štvalo.

Ivana HAISOVÁ
Měl tři syny, jeden zemřel. Pak měl ještě dva, ale ti se o něj nestarali.

redaktor
Do péče o pana Václava se postupně zapojila celá rodina Haisových. Pan Hais sekal trávu, jejich syn občas přišel zahrát na kytaru a takhle to šlo tři roky.

Ivana HAISOVÁ
Děda mně věřil, měl mě rád, já měla ráda jeho. Tak řekl, že by se mi chtěl nějakým způsobem odvděčit. No, a pak vlastně mi řekl, že by na mě napsal dům. Za to, že jsem se já o něj starala.

redaktor
Jednoho dubnového dne roku 2016 pan Václav zavolal kladenské
notářce Ivaně Tomsové, aby s ním přijela sepsat závěť.

Ivana HAISOVÁ
Notářka mi sdělila, že si teda musím obstarat dva svědky, protože pán je nevidomý. A že ona si vezme s sebou zapisovatelku jako svědka třetího.

Ondřej MADER, advokát
Závěť nevidomého musí mít určitá specifika oproti jiným. Musí být sepsána zapisovatelem a podepsána před třemi nezávislými svědky, kteří zároveň nesmějí být dědici.

redaktor
Paní Haisová tedy sehnala dva svědky a všichni se sešli u pana Václava 18. dubna 2016 k sepsání závěti. Poslechněme si kousek záznamu, jak to probíhalo.

Ivana TOMSOVÁ, notářka
Vydědíme je, protože se o vás vůbec nestarají a nejeví o vás zájem, je to tak?

osoba
Ano, ano.

Ivana TOMSOVÁ, notářka
Ano.

svědkyně závěti
Bavili se tam o tom, že chce vydědit svoje děti, protože ho vůbec nenavštěvují a nepostaraly se o něj.

redaktor
Notářka závěť sepsala a založila. Ještě v témž roce se stav pana Václava zhoršil, dvakrát byl převezen do nemocnice a při druhé hospitalizaci zemřel.

Ivana HAISOVÁ
Mně volala paní doktorka, že děda zemřel, že nemají číslo na děti tam, nic, takže jsem pak musela ještě pohřeb zařizovat.

Jaroslav HAIS, manžel I. Haisové
Bylo to pro ni těžké, to nevím, jak bych vám to popsal, to prostě skoro jak když umře někdo z rodiny. Po roce a půl jsme se dozvěděli, že paní Tomsová, notářka z Kladna, skončila, že to převzal pan Borský. Šel jsem za panem Borským a po roce mi sdělil, že paní notářka Tomsová nedodržela postup správně, protože vlastně třetí svědek byla zapisovatelka, která sepisovala tu závěť a měla tam být uvedená v té závěti, což se vlastně na konci nedodrželo, a byl to důvod k vyloučení ze závěti.

redaktor
Zapisovatelka přitom u sepisování závěti opravdu přítomna byla, což potvrzuje i svědkyně.

svědkyně závěti
Paní zapisovatelka to všechno nějak zapsala a pak jsme se na konci podepsali.

Ondřej MADER, advokát
Předložená listina sice uvádí, že byli přítomni tři svědci, ovšem v dalším textu notářského zápisu jsou uvedeni pouze dva. Čili v tomto případě lze jednoznačně říct, že notářský zápis má vady a těžko ho lze považovat za závěť.

Ivana HAISOVÁ
Kvůli notářce, která po nás chtěla nějaké svědky, kteří všichni tady byli, a ona tam jednoho nenapíše, takže vlastně celá vůle člověka prostě neplatí.

redaktor
Notářka Ivana Tomsová sídlila v tomhle domě v centru Kladna, ale kancelář už je dva roky zavřená a dům se rekonstruuje. Žádný aktuální kontakt na ni ani na její zapisovatelku se nám vypátrat nepodařilo. Dokonce ani u soudu, pod který notáři spadají. Jako by se po ní zem slehla. Jejího nástupce, notáře Daniela Borského, jsme zastihli tady v kanceláři, ale s poukazem na povinnou mlčenlivost nám odmítl cokoliv říct. Nechtěl dokonce ani potvrdit, jestli opravdu manželům Haisovým sdělil, že závěť je neplatná. Když dědické řízení běží, tak musí notář mlčet. Ale snad nám k tomu něco poví notářská komora. Dá se to nějak dodatečně napravit?

Iveta FIALOVÁ
Bohužel ex post již ne.

redaktor
I když jsou svědci, kteří potvrzují, že opravdu tam byli tři svědci, tak nejde s tím nic dělat?

Radim NEUBAUER, prezident, Notářská komora ČR
Přesně tak. Pokud převládne ten názor, že byli potřeba tři a ten úkon v sobě neobsahuje jména všech tří a podpisy, tak to už nelze bohužel dodatečně zhojit.

redaktor
Chybu tedy napravit nejde.

Radim NEUBAUER,
Disciplinární a dohledová pravomoc komory skončila okamžikem, kdy notář byl odvolán ze své funkce.

redaktor
A existuje teď nějaká šance, jak tuhle závěť vrátit zpátky do hry?

Radim NEUBAUER,
To je otázka, ke které já se nemohu vyjádřit z důvodu, že to je ještě probíhající řízení.

Ondřej MADER, advokát
Jistá šance existuje, ovšem nikoli domoci se toho domu. To už v žádném případě nelze. Tady by přicházela v úvahu pouze náhrada škody po tom, kdo celou věc způsobil.

redaktor
Potíž je v tom, že notářka, která celou věc způsobila, jako by zmizela. Požádali jsme notářskou komoru, která na ni nějaké kontakty ještě má, aby jí předala náš vzkaz. Komora to udělala, ale Ivana Tomsová se neozvala. Jak se tedy domoci náhrady škody?

Radim NEUBAUER,
Za škodu způsobenou notářem odpovídá stát, a to v plné výši té škody, to znamená, že ten poškozený má vždycky jistotu, že mu stát způsobenou škodu proplatí. A v dalším kroku stát požaduje regresně náhradu této škody po notáři.

redaktor
Náhradu škody ovšem bude muset paní Haisová uplatnit u soudu, a to vůči ministerstvu spravedlnosti, které stát zastupuje. Nějaká naděje tedy existuje. Ale přestože dědické řízení ještě neskončilo, není vyloučeno, že dům kvůli chybě notářky nakonec připadne těm, kterým ho pan Václav rozhodně odkázat nechtěl.

Jaroslav HAIS,
Nebude naplněna vůle člověka. A člověk, který se staral o nemocného člověka do poslední chvíle, nedostane ani to, co si ten nemocný přál, aby dostal.

(Visited 9 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.