Při jakém typu postižení pohybového ústrojí je nárok na příspěvek na automobil?

Dotazy na možnost získání příspěvku na motorové vozidlo jsou poměrně časté. Proto přinášíme informace o tom, při jakém typu postižení, u jakých vad pohybového či nosného ústrojí  může mít námi podaná žádost o tento druh příspěvku naději na úspěch.  

Příspěvek na zvláštní pomůcku – na pořízení motorového vozidla – se přiznává na dva následující okruhy zdravotního postižení:

a) těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí

b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace.

 

Za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí se považuje: 

– anatomická ztráta obou dolních končetin v bércích a výše,

– funkční ztráta obou dolních končetin na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

– funkční ztráta jedné horní a jedné dolní končetiny na podkladě úplné obrny (plegie) nebo těžkého ochrnutí,

– ankylóza obou kyčelních kloubů nebo obou kolenních kloubů nebo podstatné omezení hybnosti obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí,

– ztuhnutí všech úseků páteře s těžkým omezením pohyblivosti alespoň dvou nosných kloubů dolních končetin,

– těžké funkční poruchy pohyblivosti na základě postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí s případnou odkázaností na vozík pro invalidy; funkčním celkem se přitom rozumí trup, pánev, končetina,

– disproporční poruchy růstu provázené deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška postiženého po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,

– anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulace v kyčelním kloubu,

– anatomická nebo funkční ztráta končetiny,

– anatomická nebo funkční ztráta obou horních končetin,

– anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

 

redakce invArena

 

 

 

(Visited 24 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.