Vlastimil Harapes o speciálních olympiádách

Čestným předsedou Českého hnutí speciálních olympiád (ČHSO) je známý tanečník, herec a choreograf  Vlastimil Harapes (na snímku). Speciální olympiády jsou sportovní soutěže pro osoby s mentálním postižením. Při zatím poslední soutěži, kterou byla Letní olympiáda Euroinstitutu, byl s panem Harapesem udělán krátký rozhovor.

Jak jste se vlastně dostal k účasti na speciálních olympiádách?
Zakladatelky Českého hnutí speciálních olympiád, paní doktorka Martina Středová a Olga Kurzová, často chodily na moje představení. A když hnutí zakládaly, přizvaly mě, abych se stal čestným předsedou. Souhlasil jsem, a netušil, že moje mise přetrvá přes čtvrt století.
Jako tanečník a choreograf jste spolupracoval také například s kulturním centrem pro lidi s mentálním postižením Studio Oáza…
Měl jsem dlouho problém s vyjadřováním emocí při vystoupení. Trvalo mi nějaký čas, než jsem se k tomu dopracoval. Handicapovaní umělci mi ukázali, jak jednoduché to je. Když sledujete jejich pohybové představení, vidíte zhmotněné emoce. Radost a energie by se dala ždímat.
Dotazy kladla Rowena Yanson.
Speciální olympiády mají oproti jiným sportovním hrám pro handicapované navíc kategorii „unified“, tedy sjednocené sporty. V nich spolu v jednom týmu nastupují sportovci s mentálním postižením s partnery bez handicapu. Tato kategorie bude na blížícím se 27. ročníku národního turnaje ČHSO ve stolním tenisu, byla i na zatím poslední akci hnutí, Letní olympiádě Euroinstitutu.
(Visited 15 times, 1 visits today)

1 komentář

  1. V roce 2020 skončila letní olympiáda Euroinstitutu opravdu poslední letní den, tedy 22. září. Letní olympiáda Euroinstitutu se letos s ohledem na současný stav konala na dálku a tentokrát byla zaměřená na tanečně pohybovou aktivitu.
    Školy se sice po prázdninách na krátko otevřely, s mimoškolními aktivitami je to ale potíž. Žáci škol Euroinstitut žijí většinou v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem nebo chráněných bydleních. Všechna jmenovaná zařízení přijala a přijímají v souvislosti s bojem proti šíření čínského viru řadu opatření, mezi která patří omezení pohybu klientů.
    Tuto situaci školy respektují, současně hledaly způsob, jak olympiádu uspořádat okolnostem navzdory. Virtuální olympiáda online se ukázala jako nejvhodnější řešení. Soutěžních příspěvků se sešla pěkná řádka. Natočili je na kameru učitelé, zaznamenali výsledky a pak se vše centrálně posoudilo. Většina sportovců z nich se orientovala na taneční pohyb. Soutěže se účastnily také žákyně cvičící tae-bo,fotku najdete na našem školním webu.

Napsat komentář: Lenka Jandová Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.