Mateřská se započítává do doby pojištění

DOTAZ: Jsem ročník 1974, od 18 let mám odpracováno cca 10 let, potom 2 děti 2003 a 2006, takže dvakrát po sobě navazující mateřská. Po druhé mateřské jsem zůstala v domácnosti a sociální si neplatila, od ledna 2017 jsem zaměstnaná, pobírám minimální mzdu. Jaký mám nárok na důchod? Nebo, co bych musela popřípadě udělat, abych na něj měla nárok?

ODPOVĚĎ:

Předpokládám, že vám jde o nárok na invalidní důchod  v souvislosti s dobou pojištění.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku:
• do 20 let méně než jeden rok,
• od 20 let do 22 let jeden rok,
• od 22 let do 24 let dva roky,
• od 24 let do 26 let tři roky,
• od 26 let do 28 let čtyři roky,
• nad 28 let pět roků.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 roků před vznikem invalidity.
Od 1. 1. 2010 platí, že u pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li v období posledních 20 let před vznikem invalidity získána doba pojištění alespoň 10 roků.

Do důchodu se vám započítává i doba, po kterou jste pečovala o dítě od narození do čtyř let věku dítěte. Ve vašem případě tedy zhruba sedm až osm let. Od ledna 2017 až do současné doby jste zaměstnána , tedy lze započítat téměř tři roky pojištění. Vzhledem k tomu, že je vám nyní zhruba 46 let a v posledních 20 letech jste nejméně 10 let byla pojištěná, splňujte z pohledu délky doby pojištění nárok na invalidní důchod.

redakce invArena

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 roků před vznikem invalidity.
Od 1. 1. 2010 platí, že u pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li v období posledních 20 let před vznikem invalidity získána doba pojištění alespoň 10 roků.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.