Erlebachová: Tělesně postižení sportovci, s lítostí musím říct, vidí jen sami sebe

Hostem v pořadu Radiožurnálu nazvaném „Dvacítka Radiožurnálu“ byla výkonná předsedkyně Českého paralympijského výboru Alena Erlebachová. Popřela zprávy, že by Českému paralympijskému výboru hrozila suspendace. K rukám členů Výkonného grémia Českého paralympijského výboru byl totiž doručen otevřený dopis sportovců, kteří se domnívají, že paralympijský sport u nás se nachází ve stavu vážné krize. Kritizují například nedostatek financí či nulovou koncepci a žádají odvolání výkonné předsedkyně ČPV Aleny Erlebachové a předsedy ČPV Ondřeje Sejpky.

moderátorka
Paní Erlebachová, jak vypadá příprava českých paralympioniků na paralympijské hry v Tokiu?

Alena ERLEBACHOVÁ,
Dobře, sportovci se připravují a je mýtus, že nad vším vládne Český paralympijský výbor. Od roku 2013 státní dotace nesměřují na paralympijský výbor, ale směřují přímo do svazu, proto příprava i finanční prostředky, které na to stát dává, jsou v gesci jednotlivých svazů, které zodpovídají za přípravu sportovců.

moderátorka
A vy osobně nebo vy na vašem výboru, jaký třeba čekáte výsledek? Stanovili jste si hranici nějakého počtu medailí, kdy budete spokojeni?

Alena ERLEBACHOVÁ,
Zatím jsme si nestanovili počty medailí, protože to je ovlivněno různými záležitostmi nebo věcmi, ale počítáme, že do Tokia odjede přibližně stejný počet sportovců, jako byl v Riu, což je 37. Pokud dosáhneme počtu medailí jako v Riu, což je 7, tak budeme spokojeni, pokud jich dosáhneme víc, budeme spokojeni samozřejmě ještě více.

moderátorka
Já se ptám právě na ten počet medailí proto, že se tím často ilustruje, řekněme, určitý ústup českého paralympijského sportu z výsluní, když bych si těmi čísly měla pomoci, tak na paralympijských hrách v Sydney čeští sportovci přivezli 43 medailí. Z těch posledních olympijských her to bylo tuším těch 7, jak jste před chvílí řekla, tak jak to vnímáte, není to skutečně sestup dolů?

Alena ERLEBACHOVÁ,
Určitý sestup to je, ale nikdo už nevidí tu skutečnost, že až do toho roku 2013 na všechny paralympiády přerozděloval finanční prostředky právě Český paralympijský výbor. Od roku 2013 ty finanční prostředky leží na svazech a svazy jsou zodpovědné za přípravu. Samozřejmě k těm medailím přispívá i fakt, že jednak dochází k překlasifikaci sportovců, kteří se dostávají do vyšší kategorie, kde mají více výkonnějších soupeřů. Potom dochází i k tomu, že jsou slučovány kategorie, a dalším objektivním faktem je, že se zúčastňuje paralympiády stále více členů.

moderátorka
Říkáte, že zodpovědnost nesou svazy, nikoliv vy jako paralympijský výbor. Přesto, ale máte nějaký recept nebo nějakou strategii nebo koncepci toho, co s tím? Jak české český sport zase popostrčit k těm lepším výsledkům, aby se dostal na výsluní?

moderátorka
Podívejte se, přestože se do sportu handicapovaných dostává stále více finančních prostředků ze strany státu – mohu to ukázat na tom, že v roce 2016 to bylo 52 000 000, další rok 75, pak 90, v současném roce asi 110 000 000. Stále to nestačí k tomu, aby například sportovci mohli být profesionalizováni. Já chápu sportovce, kteří si naříkají na to, že musí chodit do práce, že musí studovat, starat se o rodinu a zároveň si shánět prostředky, ale na to by se měli ptát svých svazů, kde ty prostředky sehnat, protože paralympijský výbor od státu je nedostává. Pokud jde o profesionalizaci tak, abyste měla představu. V současné době jsou finanční prostředky pro reprezentanty poskytovány ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy přímo na jméno sportovce. Sportovci podle svojí výkonnosti mohou dostat na přípravu částky od půl milionů do cirka 50 000 ročně a tyto prostředky jsou určeny přísně kritérii ministerstva školství a jsou určeny na pronájmy sportovišť, na to, aby se mohli zúčastňovat soutěží, aby mohli být zaplaceni trenéři, ale druhá stránka věci je, že naši sportovci by chtěli brát mzdu. Český paralympijský výbor dosáhl toho nejvyššího, co u nás jde, protože profesionalizace sportovců ve formě pracovních úvazků v české legislativě není zakotvena.

moderátorka
já bych se ještě ráda vrátila k té výkonnosti, k tomu, jak zlepšit výkonnost českých paralympijských sportovců. Vy říkáte, že peníze dostávají přímo svazy, že za to mají zodpovědnost svazy, za ty výsledky, tak k čemu vás ty svazy mají jako český paralympijský výbor?

Alena ERLEBACHOVÁ,
Český paralympijský výbor je servisní organizací. My jednak sháníme…

moderátorka
A neměli byste mít ambici se na koncepci sportu a toho, jak to posunout dál, také podílet?

Alena ERLEBACHOVÁ,
Samozřejmě, jenomže v českém paralympijském výboru, jak už jste zmínila, se dlouhodobě řeší problém dvou svazů tělesně postižených sportovců, a to na úkor toho…

moderátorka
A to vám zabraňuje vytvářet koncepty?

Alena ERLEBACHOVÁ,
Ano, se zabraňuje, protože bohužel se neustále řeší a musí řešit tento problém.

moderátorka
Ty spory se vlečou od roku 2004, a přesto dokázali být čeští paralympionici velmi úspěšní, a teď už nejsou.

Alena ERLEBACHOVÁ,
Já jsem v paralympijském výboru od roku 2012 a já už jsem vám předeslala, že od roku 2004 nebo respektive od vzniku českého paralympijského výboru v roce 94 poskytoval finanční prostředky český paralympijský výbor, který přerozděloval ty státní dotace, a těch peněz bylo dostatek a dneska už se zapomíná na 1 důležitý fakt, že po pádu Sazky došlo k ohromnému propadu financí v celém českém sportu a že tyto peníze nebyly dodnes nahrazeny, samozřejmě, že ty svazy měly daleko větší možnosti ty sportovce podporovat.

moderátorka
Zeptám se ještě jinak, je pro vás jako výkonnou předsedkyni Českého paralympijského výboru podstatné, jaké úspěchy čeští paralympionici mají, kolik mají medailí?

Alena ERLEBACHOVÁ,
Samozřejmě, že pro každého úspěch našich sportovců je vynikající.

moderátorka
A teď se ptám, co proto tedy děláte? Když vidíte, že ten úspěch takový není a nedosahuje toho, co bylo v minulých letech, a tady mířím k tomu svému pátrání po nějaké koncepci.

Alena ERLEBACHOVÁ,
My jednáme s od samého počátku sministerstvem školství na tom, aby se zvyšovaly prostředky do paralympijského sportu, a dosáhli jsme i toho, že top sportovci jsou zařazeni do vysokoškolského sportovního centra, kde dostávají, v letošním roce je to dalších 142 000 na přípravu, a k tomu podstatnému, co ti sportovci chtějí, to je mzdu, tak jsme dosáhli toho, že nám vysokoškolské sportovní centrum pro sekci zdravotně postižených sportovců dává k dispozici 4,25 úvazku pracovního. A tento úvazek byl rozdělen mezi cirka 16 sportovců, takže oni mají částečně, berou mzdu a mají myslím ti úplně top sportovci dostatek finančních prostředků i na tu přípravu.

moderátorka
No, s jedním z nich jsem dnes mluvila a neříkal, že by to byly úplně dostatečné finanční prostředky, ale to samozřejmě…

Alena ERLEBACHOVÁ,
Půl milionu a dalších 142 000 se vám zdá málo?

moderátorka
je ohroženo to, aby čeští paralympionici na příštích paralympijských hrách startovali pod českou vlajkou?

Alena ERLEBACHOVÁ,
jak jste na tohle přišli?

moderátorka
Já se vás ptám. hrozí to, nebo to nehrozí?

Alena ERLEBACHOVÁ,
to nehrozí, protože to, co proběhlo v minulých dnech na lince Českého rozhlasu, je spekulace, je to fáma a je to nepravda. Zatímco ten, kdo rozhovor v minulých dnech vedl, tak neměl žádný zdroj této informace. Já jsem vám tady přinesla potvrzení od Mezinárodního paralympijského výboru, že Mezinárodní paralympijský výbor s námi diskutuje stanovy, ale že Český paralympijský výbor je členem Mezinárodního paralympijského výboru.

moderátorka
Paní Erlebachová, ale to není nic jiného, než co Český rozhlas vysílal, protože když budu citovat citaci mluvčího Mezinárodního paralympijského výboru, tak ten v reportážích pro Český rozhlas řekl: Mezinárodní paralympijský výbor vede dialog s českým paralympijským výborem o stanovách a Český paralympijský výbor zůstává jeho členem, tedy to není nic jiného.

Alena ERLEBACHOVÁ,
A proč tam teda minimálně na dvou místech zaznělo, že Českému paralympijskému výboru hrozí suspendace?

moderátorka
O tom mluví řada zdrojů Českého rozhlasu Radiožurnál, já jsem, když jsem se na dnešní rozhovor připravovala, tak jsem obvolávala celou řadu lidí napojených na paralympijský sport a tak dále, a skutečně potvrdili informace o tom, že se vedou debaty na Mezinárodním olympijském výboru a Mezinárodním paralympijském výboru o tom, jaká je situace v České republice.

Alena ERLEBACHOVÁ,
Na Mezinárodním paralympijském výboru, tady to máte černé na bílém, je to mail od právního zástupce k náležitostem z dnešního dne.

moderátorka
To není nic jiného, než co jsem četla.

Alena ERLEBACHOVÁ,
Ne, já nevím, jak jste se k tomu mailu dostala…

moderátorka
Ne, to není váš mail, to je to, co zaznělo v našich reportážích…

Alena ERLEBACHOVÁ,
Toto je ale mail Mezinárodního paralympijského výboru, který přišel dneska ráno, a to, že zaznělo v článku, že nám hrozí suspendace, je spekulace, proti tomu já se musím ohradit, protože pan redaktor neuvedl zdroj v tom článku. A já jsem přesvědčená, že je povinen uvést zdroj.

moderátorka
Tak novináři také mohou chránit v určitých případech své zdroje. Každopádně tedy, abychom se posunuli dál, nehrozí žádná suspendace?

ERLEBACHOVÁ,
Ne, nehrozí. Tady to máte černé na bílém, nechám vám to i v překladu i v originále.

moderátorka
Děkuju. Jak jsme tedy říkaly, nebo tady zmínily, Mezinárodní paralympijský výbor vede dialog nebo posuzuje nový návrh stanov, který mu poslal nebo zaslal Český paralympijský výbor, kdy bude rozhodnuto, jestli to bude schváleno?

Alena ERLEBACHOVÁ,
No, jakou dobu si nechá na posouzení Mezinárodní paralympijský výbor, to opravdu nevím. My jsme návrh nových stanov posílali na Mezinárodní paralympijský výbor cirka před třemi týdny. Ale oni se nám omlouvali, protože organizovali vlastní valnou hromadu, která je náročná samozřejmě, a tady se píše, že se to řeší a že budeme informováni.

moderátorka
Jaká zásadní změna v těch nových stanovách je oproti těm současným? A ptám se, protože sportovci si často stěžují na to, že v Českém paralympijském výboru je zastoupeno nebo rozhodující hlas má tuším zhruba 6 svazů, teď rychle je nedokážu spočítat, ale nejsou tam za zastoupeny sportovní svazy.

Alena ERLEBACHOVÁ,
Jsou tam zastoupeny jenom sportovní svazy, je to Český svaz tělesně postižených sportovců.

moderátorka
Nejsou tam zastoupeny svazy zdravých sportovců, což někteří paralympijští sportovci prosazují, aby tam mohly být tyto svazy, protože oni třeba pod jejich záštitou trénují, sportují, připravují se.

Alena ERLEBACHOVÁ,
Ano, doposud tam nebyly, ale já bych chtěla k tomu dodat ještě jednu důležitou skutečnost. A prosím vás, abyste mi ji nechala doříct celou. K tomu, aby se změnila struktura Českého paralympijského výboru, musí existovat shoda mezi všemi členy a ta doposud není.

moderátorka
Ano, to je ten problém podle řady sportovců, najít shodu.

Alena ERLEBACHOVÁ,
Ano, ale proč není, protože paralympijských her se nezúčastňují všechny vadové svazy, někteří z toho důvodu, jako jsou sluchově postižení, že mají svoje deafrimpijské hry, a většina nám mentálně postižených má svoje Global Games – pardon, nemůžeme upřednostňovat jedny sportovce nebo jedno zdravotní postižení nad druhém.

moderátorka
A je pak správné, aby tyhle svazy byly zastoupeny nebo zaštítěny všechny na jednom místě, pokud mají každé přece jenom trochu jiné priority, jiné zájmy, jiné potřeby, tak aby všechny byly pod Českým paralympijským výborem?

Alena ERLEBACHOVÁ,
a proč by neměly být? Všechny ty svazy, než se rozštěpili tedy tělesně postižení na 2, tak to bylo 5 svazů, jsou zakládajícími členy Českého paralympijského výboru. A my jsme hrdí na to, že členy Českého paralympijského výboru jsou i sluchově postižení sportovci, u kterých je zajímavé, že za stejných podmínek, jako mají tělesně postižení sportovci, naopak dosahují významných výsledků.

moderátorka
Já tomu rozumím, paní Erlebachová, a opravdu nesnižují žádný svaz nebo žádnou část Českého paralympijského výboru, ale ptám se, jestli by paralympionikům neprospělo, kdyby přece jenom byli samostatně, aby mohli ty své zájmy prosazovat tak, jak potřebují s ohledem na co nejlepší výkony, na co nejlepší výsledky.

Alena ERLEBACHOVÁ,
Ale to není přece o ničem jiném, než že se mohou vytvořit sekce v paralympijském výboru.

moderátorka
No, tak ale zřejmě to nefunguje, když si na to stěžují.

Alena ERLEBACHOVÁ,
Je to tak, že tělesně postižení sportovci, s lítostí musím říct, vidí jenom sami sebe a nechtějí tak moc vidět ostatní handicapy. Všichni členové byli zakládajícími členy a není moci, která by je mohla vyloučit, vyškrtnout z paralympijského výboru, a ani není důvod k tomu. Jediný důvod nebo problém je, že existují 2 svazy tělesně postižených sportovců. Je to dlouhodobý problém, který za sebou táhneme jako balvan a který nás omezuje, a ve struktuře Českého paralympijského výboru tyto 2 svazy mají výhody.

moderátorka
Vaše funkce, vy jste výkonná ředitelka…

Alena ERLEBACHOVÁ,
Já jsem výkonná předsedkyně.

moderátorka
to je funkce volená? Vy jste volená?

Alena ERLEBACHOVÁ,
My jsme jmenovaní.

moderátorka
Jaké vaše funkční období?

Alena ERLEBACHOVÁ,
Funkční období je čtyřleté, já mám podepsanou smlouvu do konce roku 2020. Pan předseda Sejpka taky ve čtyřletém období by měl pracovat do konce roku 2020.

moderátorka
Jeden z nejúspěšnějších českých sportovců, paralympioniků, Jiří Ježek nedávno skončil sportovní kariéru a ohlásil, že by se rád podílel na strukturách fungování Českého paralympijského sportu, že by se rád dostal do jeho vedení. Paní Erlebachová, jak je to pro něj složité? Jsou dnes struktury Českého paralympijského výboru tak prostupné, že se do nich může dostat, nebo ne?

Alena ERLEBACHOVÁ,
Samozřejmě, že až nám skončí funkční období, tak bude valná hromada vybírat z kandidátů a pan Ježek, pokud vím, není jediný, který by se tam mohl dostat.

moderátorka
Takže to jde? Je to v pohodě, v pořádku, dostupné?

Alena ERLEBACHOVÁ,
Proč by to nemělo jít?

moderátorka
Já se ptám, protože sportovci si stěžují na to, že to tak není, že současná struktura Českého paralympijského výboru je velmi zakonzervovaná, že sportovci mají velmi malou šanci promlouvat do toho, jak ten výbor funguje, jaké jsou jeho priority a tak dále, proto se ptám.

Alena ERLEBACHOVÁ,
Tak na to já vám zase velice ráda odpovím. Český paralympijský výbor, což není Erlebachová a není sekretariát, ale Český paralympijský výbor jsou zástupci jednotlivých svazů, kteří jsou ve výkonném grémiu a jsou nade mnou a nad panem předsedou, tak ke mně jsou dveře dokořán otevřené a mě velice mrzí, velice mě mrzí a je mi z toho smutno, že někteří sportovci, a byli to zase především tělesně postižení, napsali otevřený dopis, o kterém já jsem se dozvěděla z Facebooku. Já si myslím, že takhle by to být nemělo. Do dnešního dne žádný ze sportovců ke mně nepřišel, nepřišel za mnou, nezeptal se, jestli by šlo tohle, nebo tohle, že by chtěli, aby věci byly takové a makové.

moderátorka
Takže si za to mohou sportovci sami?

Alena ERLEBACHOVÁ,
V tomhletom případě ano, mohli za mnou přijít. Já se nebráním žádné diskusi.

moderátorka
Vždyť, ale ty výtky jsou slyšet a ve veřejném prostoru k nalezení dlouhou dobu, několik let, paní Erlebachová.

Alena ERLEBACHOVÁ,
Ano, ale nepřišli za mnou.

moderátorka
Nikdo z nich za vámi nepřišel?

Alena ERLEBACHOVÁ,
Ne, ze sportovců za mnou nebyl vůbec nikdo, z trenérů za mnou byl pan Bříza ze sledge hokeje, když chtěl, abychom na valné hromadě Mezinárodního paralympijského výboru podpořili sledge hokej, aby mohl být pod běžným svazy.

moderátorka
Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu, paní Erlebachová.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.