Průkaz ZTP pro duševně nemocné

photo on Flickr

Nedostatek financí a nemožnost získat slevy na dopravu, zdá se, výrazně omezuje konkrétní skupinu zdravotně postižených v zapojení se do života společnosti. Řeč je o lidech s vážným duševním onemocněním, i když nakonec nemusí jít jen o ně. ČRo Plus hovořil s Jitkou Vytovskou.

Vy už nějakou dobu sledujete, jak jsou na tom lidé, kteří kvůli zkušenosti s duševní nemocí pobírají invalidní důchod v nějakém stupni a buď jsou, anebo nejsou držiteli průkazu ZTP, respektive OZP, čili průkazu osoby se zdravotním postižením. Pro posluchače, kteří toto téma vůbec neznají, uveďte, prosím, kde je hlavní problém.

Jitka VYTOVSKÁ, zabývající se lidmi s duševním onemocněním
No problém je v tom, že tato skupina v podstatě nesplňuje podmínky dané zákonem a příslušné vyhlášky o dávkách pro osoby zdravotně postižené 329/ 2011, protože tyto podmínky pro získání tohoto průkazu byly původně určeny pro lidi s tělesným postižením. Postupně se přidávala skupina smyslově postižených a mentálně postižených a na skupinu duševně handicapovaných se zatím pořád zapomíná. A tito lidé opravdu v jen velmi výjimečných případech získávají tento průkaz.

moderátorka
Průkaz ZTP nebo OZP. A obecně, abychom si to mohli představit. Z jakého objemu peněz lidé s vážnou duševní nemocí obvykle žijí.

Jitka VYTOVSKÁ,
Je to opravdu velice různé. Jsou lidé, kteří si i při svém handicapu udrží svoji práci, tím pádem nemají tento problém, ale pak jsou lidé, kteří jsou závislí na invalidním důchodu, který může být třeba, i co mi psali lidi, my v současné době děláme takový průzkum, že mají třeba na měsíc 4 a půl tisíce, z čehož musí všechno poplatit a nebo dokonce jim byla přiznána invalidita a jelikož nemají odpracovanou potřebnou dobu pro získání dávky invalidního důchodu, jsou závislí na dávkách hmotné nouze.

A jenom pro dokreslení o jakých nemocech duše vlastně mluvíme? Čistě pro představu, o jaké diagnózy obvykle jde.

Jitka VYTOVSKÁ,
V tuto chvíli se jedná o lidi se závažným duševním onemocněním a v podstatě jde o dospělé osoby do věku 65 let, kteří vlastně tím pádem ze všech možných benefitů vypadávají. Nemůžou jezdit se slevou ani vládní slevou. Do roku 2011 měli tito lidé, když měli invalidní důchod třetího stupně, mohli cestovat aspoň na železnici a pak to bylo zrušeno a nové nařízení o vládních slevách už na tuto skupinu zapomnělo.

já jsem se ptala na to, o jaké nemoci jde. To jsou třeba lidé s diagnostikovanou schizofrenii nebo s těžkými depresemi.

Jitka VYTOVSKÁ,
Dvojky jsou ti, kdo schytali nemocí schizofrenního okruhu. Trojky jsou afektivní poruchy jako deprese, mánie, bipolární afektivní poruchy a výjimečně potom jsou to lidi s obsedantně kompulzivní poruchou.

Vy jste zmínila, že do roku 2011 ještě nárok na nějaké slevy byl, mám konkrétně na mysli slevy na jízdné ve veřejné dopravě. Jak se tedy stalo, že teď už lidé s těmito obtížemi nárok na ty slevy nemají.

Do roku 2011 to bylo na základě vládního nařízení o slevách ve veřejné dopravě, měli slevu na železnici stejně jako senioři a studenti 50 %. Letos v podstatě je to ministerstvem dopravy zdůvodňováno tím, že by byli diskriminováni občané Evropské unie, že to má být jen na základě věku, anebo prostě prokázání jednoduchého průkazu studentského, aby prostě mohli čerpat tuto výhodu i občané Evropské unie.

Ale já nerozumím té úvaze.

to už je úvaha ministra vnitra, ministr vnitra loni k tomu řekl, že invalidé nejsou diskriminováni a že mají své výhody, takže se Olomoučané jdou soudit, jak je vlastně vláda informována.

Co to v praxi způsobuje, pokud si duševně nemocní lidé nemohou kvůli mizerné finanční situaci, absenci těch slev, dovolit cestovat.

Vzhledem k tomu, že v současnosti probíhá reforma psychiatrie a je péče směrovaná spíše do komunity. Plánuje se, že třetina lidí, kteří jsou v současné době v ústavech přejdou do komunity. Vlastně tyto lidi nebudou mít ani na to, aby si zajeli k doktorovi, protože ne všichni žijí v Praze, ono se to často posuzuje z pražského pohledu a z regionů se dozvídáme, že lidi nemají i na to, dojíždět třeba i na pravidelné terapie, 50 km do centra duševního zdraví.

Naše země tímto mimo jiné porušuje článek 30 úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, který stanoví, že signatářské státy uznávají právo těchto lidí účastnit se kulturního života společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Přijmou veškerá odpovídající opatření, aby se tak mohlo dít, čili, co by se z vašeho pohledu mělo dít, mělo změnit.

No rozhodně by se měla změnit celá legislativa ohledně průkazů zdravotně postižených, protože naši lidé mohou být vlastně diskriminováni proti jiným státům, kde vlastně je základní průkaz, který opravňuje lidi k veškerým slevám pro zdravotně postižený a potom je specifikum pro určitý typy. Postižení dává určitý výhody jako v parkování, tak další.


Závěrem vy jste sama aktivně napsala kromě jiných ministryně práce povedlo se vám setkat se s premiérem, s jakými reakcemi odpovědných míst jste se setkala.

No všichni říkají, že to je velký problém. Ale ve Fokusu, který se vydává už 30 let, na to taky upozorňují a nikdo s tím nic nedělá.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.