Jak se kombinují důchody?

xxx.cnb.cz

Český penzijní systém v některých případech pobírání více druhů důchodů připouští, v jiných naopak zakazuje. Jak se dají různé druhy důchodové penze kombinovat?

Pokud splňujete podmínky pro nárok na více důchodů, například starobního a invalidního, vyplatí se ten, který je vyšší a z ostatních pak uvidíte jen polovinu procentní výměry (důchod se skládá ze základní a procentní výměry). To neplatí v případě sirotčího důchodu po obou rodičích. Z toho vyplývá, že invalidní a pozůstalostní důchod kombinovat lze, není ale možné oba čerpat v plné výši. Pokud vám vznikl nárok na penzi i v zahraničí, vyplatí vám ho každá země, kde jste byli alespoň jeden rok důchodově pojištěni.

Kam si jít stěžovat

O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. Odbornou pomoc ve věcech důchodového pojištění jsou povinny poskytovat občanům okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), v Praze Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) a její územní pracoviště. Jejich činnost řídí a kontroluje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která také rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. Tam se také můžete obrátit se svými dotazy a stížnostmi. A to telefonicky, mailem i osobně. Pak je nejlepší se objednat předem, abyste nečekali. Tel. je 800 050 248.

Můj kousek štěstí
(Visited 18 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.