Mám implantáty a špatně se mi dýchá. Proč jsem nedostal průkaz ZTP?

Flickr.com

DOTAZ: Je mi 60 let, mám po operacích dvou kolenních kloubů – endoprotézy, jsem pod dohledem kardiologa – nedávno jsem prodělal chirurgický zákrok – měl jsem zúženou aortu – byla mi aplikována rourka. Při delší chůzi se zadýchávám, někdy až k zalknutí. Navštěvuji plicní ordinaci, používám pět různých tablet – medikamenty. Požádal jsem o uznání ZTP, bylo mi vše-zamítnuto. Můžete mi poradit – jak být zdravý v dalších letech? Neb OSSZ v Karviné neuznává žádné nemoci.  

ODPOVĚĎ:

Vaše žádost byla nepochybně zamítnuta proto, že váš zdravotní stav, jak jej popisujete, neodpovídá indikačním kritériím pro přiznání průkazu ZTP. To byste měl mít uvedeno v odůvodnění zamítnutí, v němž by měl posudkový lékař uvést, proč nepovažuje vaše postižení za natolik závažné, aby zakládalo nárok na tento typ průkazu..

Uvádíte, že máte kolenní endoprotézy, ty však neznamenají anatomickou ani funkční ztrátu končetin, naopak jde o implantáty, které obnovují funkčnost končetin. Další implantát máte v aortě. Opět jde o léčebný zákrok, který navrací aortě její funkčnost a napravuje její anatomické abnormality. Tedy opět se nejedná o závažné anatomické nebo funkční postižení.

Nakonec uvádíte, že se při delší chůzi zadýcháváte. Vzhledem k tomu, že navštěvujete plicní ordinaci, jedná se pravděpodobně o námahovou dušnost plicního typu. Pokud by se jednalo o těžkou námahovou dušnost, bylo by možné aplikovat kritérium dle bodu i) „těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích“. Posudkový lékař však stupeň závažnosti vaší námahové dušnosti nevyhodnotil jako odpovídající definici dle výše uvedeného bodu i). Bez detailnějších informací a vyšetření nelze vaší námahové dušnosti přiřadit charakteristiku dle NYHA, nicméně vzhledem k tomu, že si v této souvislosti stěžujete pouze na dušnost po delší chůzi, usuzuji, že se nejedná o dušnost IV typu dle NYHA, kdy se dušnost vyskytuje již při minimální námaze i v klidu a je nezbytná pomoc druhé osoby. Při tomto závažném stupni dušnosti by byl nárok na průkaz ZTP.

Níže uvádíme přehled indikací pro přiznání průkazu ZTP, kde jsou kompletně pojmenovány všechny zdravotní stavy, které odpovídají těžkému postižení, kde by měly být poskytnuty výhody spojené s průkazem ZTP.

Přiznávání průkazu ZTP se řídí zákonem č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením – HLAVA V – PRŮKAZ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Indikace pro získání průkazu ZTP
Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:

a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,

b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,

c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,

d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,

e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,

f) těžké omezení funkce dvou končetin,

g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,

h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,

i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,

j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,

k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,

l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než 1/60,

m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně středně funkčního typu autismu,

n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů.

MUDr. Jan Činčura

(Visited 6 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.