Máte nemocné dítě? Kdo pomůže

ilustrační foto: Photoxpress

Celodenní péče o dítě má často za následek výpadek jednoho z příjmů i další nezbytné náklady, které si ošetřování dítěte vyžádá. Rodinám s nemocnými dětmi může do pomoci stát a různé neziskové organizace.

Náklady na běžnou péči o dítě se závažným onemocněním se podle studie nadace Dobrý anděl pohybují v průměru kolem 135 tisíc korun ročně. Přes 11 tisíc korun měsíčně tak z rodinného rozpočtu vytáhnou náklady za rehabilitace, za nákup rehabilitačních pomůcek či zdravotnického materiálu, doplatky za léky a různé doplňky stravy, náklady na pohonné hmoty z důvodu časté dopravy k lékařům a dalším specialistům apod.

„Tři čtvrtiny rodin přichází z důvodu takové nemoci o jeden příjem. Navíc se často potýkají také s jednorázovými výdaji nezbytnými pro život s malým pacientem. V tu chvíli mluvíme o statisících korun,“ uvedl spoluzakladatel nadace Dobrý anděl Petr Sýkora.
Rodiče dětí se zdravotním postižením mohou pro orientační přehled a výpočet nároku na jednotlivé dávky využít sociálního poradce na stránkách Úřadu práce (www.uradprace.cz/web/cz/socialniporadce).

Podle závažnosti postižení může dítě starší jednoho roku získat průkaz osoby se zdravotním postižením. Jedná se o průkaz ZTP, případně ZTP/P. Díky němu získá dítě nárok na zlevněné jízdné či na nejrůznější slevy na vstupenky (např. do zoo).
V případě nejtěžšího postižení dítěte ZTP/P je nárok na daňové zvýhodnění ve výši 2534 korun měsíčně na první dítě, 3234 korun na druhé dítě, 4034 korun na třetí a další dítě se ZTP/P. Se správně označeným vozidlem má rodina také nárok na vyhrazená parkovací stání a nemusí platit ani dálniční známku.

Další dávkou od státu je příspěvek na péči. Poskytuje se dětem od jednoho roku, ale i dospělým osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby.
Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby, mezi něž patří mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity.
Výše příspěvku je odstupňována podle toho, kolik potřeb dítě nezvládá samo a potřebuje s nimi pomoct. Rodiče pak mohou žádat o částku v rozmezí od 3300 do 19 200 korun měsíčně.

Další dávkou od státu je příspěvek na mobilitu ve výši 550 korun měsíčně. Má na něj nárok dítě starší jednoho roku, resp. osoba se zdravotním postižením, které vznikají náklady v souvislosti s nutnou dopravou v daném měsíci. Pro výplatu dávky je ale nutné mít průkaz ZTP či ZTP/P.
Dítě starší jednoho roku s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí či s těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb.
Na maximální příspěvek ve výši 400 tisíc korun dosáhne v případě budování plošiny.
Pokud by si rodiče pořizovali auto, mohou žádat maximálně o 200 tisíc korun a částka, kterou získají, závisí na příjmu rodiny.
Při nenadálé životní události lze získat i mimořádnou okamžitou pomoc. Jedná se o jednorázovou dávku a získat ji mohou rodiče, kteří jsou v hmotné nouzi, protože se dostali do jedné z šesti sociálních situací uvedených v zákoně. Výše dávky se liší v závislosti na konkrétní situaci, do které se osoba dostala.

Pomoc mohou rodiče dětí se zdravotním postižením hledat i u neziskových organizací. Jednou z nejznámějších je zmíněná nadace Dobrý anděl, která již řadu let pomáhá rodinám s nezaopatřenými dětmi, ve kterých má rodič nebo dítě onkologické onemocnění nebo dítě jiné vážné onemocnění. Rodinám posílá pravidelný měsíční příspěvek v řádu několika tisíců korun, například v listopadu letošního roku pomohli 3752 rodinám, každé průměrně částkou 6497 korun.

Velmi často jeden z rodičů nemocného dítěte zůstává po jeho boku v nemocnici a dalším sourozencům se tak nedostává odpovídající péče, protože druhý rodič musíchodit do zaměstnání a zajišťovat chod celé rodiny. V takové situaci pak pomáhá Nadační fond Radost dětem.
Rodiče nemocných dětí se mohou obrátit s žádostí o pomoc také na nadaci Život dětem. Pomáhá rodičům s úhradou zdravotních pomůcek, léčby, rehabilitačních a ozdravných pobytů.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.