Příspěvek na péči se řeší už dva roky


ČT v pořadu Černé ovce řešila případ občana České i Slovenské republiky, který je tělesně postižený, ale přesto musí žít bez podpory sociálního systému.

Je to případ, k jehož vyřešení úřadům naprosto chybí lidský rozměr. Kromě toho, že se pan Kohout de facto ocitl mimo systém, na jeho rodinu dopadají další velké problémy. A všem hrozí, že přijdou o dům.

Miloš KOHOUT, postižený občan ČR a SR
Já nemám nikoho, kdo by byl schopen se o mě postarat, kdyby se něco stalo s rodičema, nic, já jsem úplně, řeknu to slušně, v pytli.

(REDAKTORKA)
Pan Kohout žije s rodiči v obci Krumsín nedaleko Prostějova. Je invalida třetího stupně a s vážným postižením se už narodil. Jeho matka je Slovenka a otec Čech. On se narodil a vyrůstal na Slovensku jako občan nejdříve Československa a poté Slovenské republiky. V roce 2012 se s rodiči přestěhoval do Čech. Tehdy začaly problémy. Slovensko panu Kohoutovi přestalo vyplácet sociální příspěvky.

Miloš KOHOUT,
V momentě, kdy jsme se přestěhovali sem, tak na Slovensku mi všecko v podstatě anulovali, vzali kromě důchodu,

(REDAKTORKA)
A jak je vysoký ten důchod?

Miloš KOHOUT,
330,- EUR.

(REDAKTORKA)
A to je teda váš jediný příjem?

Miloš KOHOUT,
To je jediný příjem, který mám.

(REDAKTORKA)
Česká republika panu Kohoutovi příspěvek na péči vyplácet nemůže, přestože má už i české občanství. Jeho hlavní zdravotní pojišťovnou totiž vždy byla a navždy bude Slovenská zdravotní pojišťovna. Tím je podle směrnice Evropské unie dáno, že příspěvek mu má vyplácet Slovensko. Slovensko ale sociální příspěvky do zahraničí nevyplácí. Jak je to možné? Povolil mu to Evropský soudní dvůr.

Vladimír ŘEPKA, mluvčí, Ministerstvo spravedlnosti
Situace je poměrně nešťastná, protože on se díky rozhodnutí Evropského soudního dvora dostal do takového vlastně, nazvěme to klidně vakuum, do vakua, kdy my s nimi jednáme skoro 2,5 roku, od podzimu roku 2016, ale zatím bezúspěšně.

(REDAKTORKA)
Příspěvek na péči je určený na úhradu sociálních služeb. Protože ho pan Kohout nedostává, jsou pro něj terénní i pobytové sociální služby nedostupné.

Miloš KOHOUT,
Nikdo si neumí představit, jaký to je pro mě, dívat se na unavený, vyčerpaný rodiče a nemoct s ním nic dělat, a víte, že je to vaše vina vlastně, že jsou v takovým stavu. Nemůžou si odpočinout, nemůžou nikam jít, vlastně 24 hodin denně při mně.

(REDAKTORKA)
Před dvěma lety nám na slovenském Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny řekli toto.

Michal STUŠKA, mluvčí, Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR
Momentálně si analyzujeme tu situaci, protože samozřejmě hledáme řešení, které nenaruší filozofii dané legislativy, ale přitom těmto lidem pomůže.

(REDAKTORKA)
Zhruba po roce jsme Kohoutovy znovu navštívili. Tak doufám, že máte nějaký dobrý zprávy.

Miloš KOHOUT,
Nemám moc dobrý zprávy, nemám, bohužel, spíš naopak.

(REDAKTORKA)
Pan Kohout se ještě jednou obrátil na obě ministerstva práce a sociálních věcí se žádostí o pomoc.

Miloš KOHOUT,
Ze slovenského ministerstva jsem odpověď nedostal, z českýho jsem sice odpověď dostal, ale je to v podstatě směsice známých faktů.

Jiří VAŇÁSEK, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
My jsme zaslali vlastně slovenské straně už 3 konkrétní varianty, jak bychom si představovali řešit tuhletu nešťastnou situaci, a věřím, že se dohodneme na nějakém rozumném řešení tak, abychom těm lidé mohli velmi rychle pomoci.

(REDAKTORKA)
Že o problému vědí a pracují na něm, nám loni znovu tvrdili i v Bratislavě.

Michal STUŠKA, mluvčí, Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR
Nechceme dávat nerealistické, nesplnitelné sliby, ale myslíme si, že většina té komunikace už je za námi.

(REDAKTORKA)
Uplynul rok a my jsme znovu v Krumsíně. Jdeme se zeptat pana Kohouta, jestli jsou už jeho problémy vyřešené.

Miloš KOHOUT,
Nezměnilo se vůbec nic. Vykašlali se na to, ignorujou to.

(REDAKTORKA)
No, ale říkali před rokem na Slovensku, že už už.

Miloš KOHOUT,
No, už už, ale to říkali vám do kamery, ale už už se nestalo nic.

(REDAKTORKA)
Takže pan Kohout je nadále v legislativním vakuu a mimo dosah sociálních služeb. Jediný, kdo o něj pečuje, jsou rodiče v seniorském věku.

Marta KOHOUTOVÁ, matka M. Kohouta
Strašně mě bolí ruce, čím dál je to horší, kolikrát to mám úplně až tak napuchlý a já ho ani nezvednu, to dělá manžel.

(REDAKTORKA)
Před rokem to vypadalo, že se schyluje k nějakému řešení. Tak co se stalo?

Kateřina JIRKOVÁ, náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí
My jsme oslovili Slovenskou republiku s tím, aby tato dvoustranná dohoda byla uzavřená, aby byly učiněny příslušné kroky, a vlastně jsme realizovali od roku 2016 pracovní jednání, v zásadě ta jednání se vyvíjela velmi slibně, nicméně v rozmezí, troufám si říct, uplynulého roku slovenská strana přestala reagovat.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
My vlastně platíme našim lidem, který jsou na Slovensku, příspěvek na péči, oni tam mají ještě dokonce svůj příspěvek na péči na Slovensku a občan, který se přistěhoval ze Slovenska, nemá žádný příspěvek, protože Slovensko jim odmítá ten příspěvek dát, a my tomu nerozumíme.

(REDAKTORKA)
Rodina Kohoutových se navíc dostala do dalších velkých problémů. Na pana Kohouta i jeho rodiče bylo vydáno několik exekucí kvůli dluhům za nebankovní půjčky. Jak velký je ten dluh?

Miloš KOHOUT,
94 500.

(REDAKTORKA)
Komu vlastně dlužíte?

Miloš KOHOUT,
Jakési firmě, s kterou jsem v životě nejednal, v životě jsem nikoho z té firmy neviděl. Já jsem nikdy žádnou půjčku nevzal ani bych nemohl, protože mám tak nízký důchod, že sotva vyjdu.

Marta KOHOUTOVÁ, matka M. Kohouta
Nikdy jsem z těch půjček neměla ani korunu ani jsem ty peníze nikdy neviděla.

(REDAKTORKA)
Jste to vzala pro někoho a on slíbil, že to bude splácet?

Marta KOHOUTOVÁ, matka M. Kohouta
Jo. No, ano, ale jen jednu. Tři půjčky mám bez mého podpisu.

(REDAKTORKA)
Kohoutovi uvěřili někomu, koho dobře znali. Nakonec podali trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu podvodu. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje nám potvrdilo, že toto trestní oznámení prověřuje. Když jsme loni odvysílali druhou reportáž o panu Kohoutovi, na Obecním úřadu v Krumsíně se mu snažili pomoct.

Jaroslav STŘELÁK, starosta Krumsína /SNK/
Na začátku roku 2019 jsme zřídili se souhlasem Olomouckého kraje transparentní účet, na tento účet chodily zpočátku roku finanční prostředky pro pana Kohouta a to je tak asi všechno, co my jsme schopni a co můžeme udělat.

(REDAKTORKA)
Peníze od dárců pomohly rodině přečkat letní měsíce, kdy měli pan Kohout i jeho matka účty obstavené kvůli exekucím.

Miloš KOHOUT,
Já bych chtěl poděkovat všem, který na ten účet aspoň trochu přispěli. Nám to strašně pomohlo, /nesrozumitelné/, kdybych jeden čas ten transparentní účet neměl a nevybral ho, tak nemáme z čeho žít.

Miloslav KOHOUT, otec M. Kohouta
Jsme vlastně žili jenom z mýho důchodu, takže před příchodem dalšího důchodu jsme už kolikrát byli rádi, že máme na chleba.

(REDAKTORKA)
Zdálo by se, že nemohlo být hůř. Přišla ale další rána. Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitosti.

Miloš KOHOUT,
Pobýváme si v pěkným domku a já nevím, jestli ještě zítra budu vůbec tady sedět.

(REDAKTORKA)
V tomto případě se jedná o dluh ze dvou úvěrů, které si vzal otec pana Kohouta u společnosti Home Credit pro někoho, komu uvěřil, že vše řádně splatí.

Miloslav KOHOUT, otec M. Kohouta
Nemám na to ani slov. Já ani nevím, co na to mám říct. To bolí prostě, no.

Marta KOHOUTOVÁ, matka M. Kohouta
Nevím, co se s tím dá dělat.

(REDAKTORKA)
Kam byste mohli jít?

Marta KOHOUTOVÁ, matka M. Kohouta
Nikam. Nemáme kam jít. My jsme si to brali, ten dům, jako kvůli synovi, jakou upravili jsme si ho bezbariérově jako, a jinak nemáme kam jít.

(REDAKTORKA)
Když jsme z Krumsína odjížděli, zdála se situace pana Kohouta a jeho rodičů bezvýchodná.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
Opravdu ho to ohrožuje na životě a je potřeba, aby si to každý uvědomil. Měl by požádat exekutora o odklad exekučního výkonu a dát k tomu především to vyjádření, že je těžce zdravotně postižený, že tam je podvod, že to šetří policie.

(REDAKTORKA)
V prosinci poslala paní Kohoutová na příslušný exekutorský úřad žádost o částečné zastavení exekuce. V takových případech platí, že se exekutor obrátí na oprávněného neboli věřitele s dotazem, jestli s návrhem na zastavení exekuce souhlasí. Ze společnosti Home Credit nám napsali.

redaktorka, citace: Linda BILAL, mluvčí Home Credit a.s.
Na základě vašich informací jsme se rozhodli vyjít klientovi vstříc nad rámec běžného jednání a pozastavit dražbu.

(REDAKTORKA)
To nám potvrdili i z Exekutorské komory České republiky.

mluvčí
Oprávněný vyjádřil s částečným zastavením exekuce co do provedení exekuce prodejem nemovitých věcí souhlas. Exekuce byla v tomto rozsahu částečně zastavena a k prodeji nemovitostí povinného nedojde.

(REDAKTORKA)
Kohoutovi si tedy mohli těsně před Vánocemi aspoň trochu oddechnout. Kvůli této exekuci o dům nepřijdou. Je ale třeba říct, že dluhy, které u společnosti mají, tím smazané nejsou a oni se budou muset nejen s tímto, ale i s dalšími věřiteli dohodnout. Finanční situace rodiny je nadále špatná. To si uvědomili i v Národní radě zdravotně postižených.

Václav KRÁSA, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením
Vím, že pan Kohout má ten transparentní účet, my jsme se rozhodli v Národní radě, že bychom přispěli asi 25 000, je to 10 % našeho účtu sbírkového.

(REDAKTORKA)
Budou ještě dlouho panu Kohoutovi místo státu, ať už kteréhokoliv, pomáhat jen občané a instituce svými dary? Jedeme znovu do Bratislavy na Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny. Jak už víme, Slovensko nevyplácí příspěvek na péči, který pan Kohout nutně potřebuje, do zahraničí tak jako ostatní země Evropské unie. Před rokem to vypadalo, že řešení už je na spadnutí.

Michal STUŠKA, mluvčí, Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR
Před rokem byla ambice Ministerstva práce a jeho vedení převzít jako kdyby problematiku gentlemansky pod svoje křídla a přijít s případně legislativou, jakoukoli systémovou změnou, která tyto případy dostatečně vyřeší. V mezičase však všecky právní analýzy ukázaly, že není možné to řešit ani legislativní změnou na Slovensku.

(REDAKTORKA)
Není nějaká vize, že by Slovensko se chtělo přiblížit k té evropské legislativě? Budete trvat na své výjimce?

Michal STUŠKA,
Trváme na té výjimce, protože byla dlouho samozřejmě argumentovaná a má svoje racionální základy, takže proto ta snaha bude zabezpečit to řešení v jednotlivých případech, výhradně tou slovenskou a českou stranou prostřednictvím bilaterální smlouvy.

(REDAKTORKA)
Příběh pana kohouta sledujeme už 2 roky. České a slovenské ministerstvo spolu zatím chvílemi jednají a chvílemi zase nejednají, ale každopádně se nezdá, že by to všechno mělo mít nějaký konkrétní výsledek. Nejen sem, ale i za panem Kohoutem do Krumsína se určitě ještě vrátíme.

Miloš KOHOUT,
Já bych strašně chtěl poprosit někoho, proboha, zakročte už. Já už prostě nemůžu.

ČT1 reportáž

(Visited 3 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.