Strategie sociálního začleňování

ČRo Plus hovořil s Davidem Beňákem, ředitelem vládní Agentury pro sociální začleňování.

moderátorka
Pane Beňáku, povězte, proč se vlastně taková strategie přijímá, kvůli čemu?

David BEŇÁK, ředitel Agentury pro sociální začleňování
Ta strategie je důležitá pro to, aby nastavila priority a cíle v klíčových oblastech, které se týkají sociálního začleňování a také je to vlastně takové vodítko pro čerpání evropských prostředků v budoucím novém programovacím období.

A do jakých detailů vůbec zpráva jde a také mě zajímá, zda je v jakémkoliv smyslu závazná, konkrétně třeba pro jednotlivá ministerstva?

David BEŇÁK,
Ta strategie je samozřejmě závazná pro ministerstva. Ty úkoly, které, když vláda schválí cokoliv vlastně svým usnesením a uloží úkoly ministerstvům, tak je to vždy závazné a takže samozřejmě závaznost té strategie, pokud bude schválena vládou, tak ta je bez diskuse a samozřejmě ta hloubka té strategie je v obecné, v rovině obecných cílů, protože se předpokládá, že pak ty obecné cíle budou rozpracovány do konkrétních úkolů, ke kterým bude přirozené i odpovědnost jednotlivých ministerstev, což v tomto textu teď není, teď je vlastně jenom obecně vždycky nějaký cíl a zhruba takový jako popis, jak by měl nebo v jakých parametrech by měl být splněn tak a, ale není tam zatím stanovena odpovědnost, co se stane následně v jiné dokumentu navazujícím.


A když půjdeme tedy po těch konkrétních tématech, tak vezměme například sociální bydlení, to je téma široce diskutované. Mnozí experti stále a roky upozorňují, že nemáme zákon o sociálním bydlení. Zajímá mě, jak se zpráva vyrovnává s touto otázkou, jaké cíle stanovuje?

David BEŇÁK,
Tak konkrétně bydlení /nesrozumitelné/ to velmi důležitá otázka a palčivá pro velkou skupinu obyvatel naší země, tak vlastně strategie k tomu říká, že plánuje, že by měl být schválen zákon, legislativa, která by měla upravovat dostupnost bydlení a měla by samozřejmě i zohledňovat ten sociální aspekt toho bydlení a v podstatě popisuje tady základní parametry toho, toho problému a samozřejmě tím hlavním gestorem lze asi očekávat, že v tomto případě bude ministerstvo pro místní rozvoj.


A když jste řekl, že strategie plánuje zákon, tak ale asi neříká, kdy, je to tak?

David BEŇÁK,
Ty konkrétní termíny tady nejsou, vlastně to všechno bude v tom akčním plánu, který ministerstvo práce a sociálních věcí, jehož ta strategie je a má ji na starosti, tak vlastně podle mě jakmile vláda schválí tuto strategii, tak vlastně se rozběhne koloběh intenzivních jednání s jednotlivými ministerstvy a bude se vyjednávat o těch lhůtách, deadlinech, krocích, úkolech. Nebude to jednoduché jednání, o tom jsem přesvědčen.


Řekněte mi, jak je to s inkluzí lidí žijících v domovech pro zdravotně postižené? To je téma, které se teď aktuálně také řeší v souvislosti s požárem ve Vejprtech.

David BEŇÁK,
To máte pravdu, to je velké téma. Ale činnost agentury se toho dotýká částečně, ale zohledňujeme to, protože samozřejmě sociální začleňování seniorů je, je velmi důležité, protože ti lidé jsou často vlastně takzvaně na okraji společnosti, společnost o ně moc nemá zájem nebo jsou třeba osamoceni, anebo žijí v těchto zařízeních. Tam se to ale dělí, pokud jde o kvalitu těch zařízení, tak na to dohlíží samozřejmě inspekce sociálních služeb a ta je plně v gesci ministerstva práce a sociálních věcí. My se snažíme vlastně vytvářet v těch obcích, kde pracujeme, těch asi zhruba 140, tak /nesrozumitelné/ se samozřejmě podporovat nějakou, nějaké komunitní aspekty, to znamená zapojování těch lidí do širšího života komunity té obce, aby nebyli osamělí a nějaké aktivity děláme i v rámci kampaně HateFree, například kolegové objíždí některé domovy pro seniory a zkouší si, senioři mají možnost si vyzkoušet 3D virtuální realitu.


Já vím, já vím. Tohle dělá Lukáš Hudek, ale já jsem se ptala na domovy pro zdravotně postižené a spíš mě zajímá, když se vrátíme k té koncepci, jestli vláda v té strategii se nějakým způsobem dotýká otázky velkých ústavu a jejich transformace, de facto vy jste zmínil komunitní život, ale pořád jste hovořil o těch ústavech, že ti lidé jsou v ústavech a nějak se zapojují do komunitního života, ale jsou tady samozřejmě koncepce a nápady, že ty velké ústavy porušují lidská práva, že by se jako takové vlastně měly nejlépe zrušit. Řeší toto nějakým způsobem strategie?

David BEŇÁK,
Tak tohle je téma, které je řešeno dlouhodobě ministerstvem práce a sociálních věcí, pokud vím, a v podstatě vlastně je to takzvaný proces deinstitucionalizace těchto zařízení a je to podporováno evropské prostředky, což znamená, že se velká, že se snaží ta velká zařízení rušit a vlastně přemisťovat je do do nějaké běžné zástavby.


Říká David Beňák, ředitel Agentury pro začleňování. Díky a na slyšenou.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.