Průkaz ZTP/P byl odebrán mentálně postiženému

Průkaz s označením ZTP/P znamená zvlášť těžké postižení s průvodcem. Jejich odebrání pro postižené a jejich rodiny mnohdy znamená katastrofu. Třeba jako v případě syna paní Paslerové. Reportáž ČT 1 v pořadu Černé ovce.

Jaroslava PASSLEROVÁ, matka postiženého Honzíka
Nemůže sám žít, nemůže sám se o sebe pořádně postarat. Neuvaří si, nenakoupí si. Žádný listiny nikde nevyřídí, nic.

moderátorka
Pouze lehká mentální retardace. Na průkazku tedy nárok nemáte, zaznělo od posudkového lékaře.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
Honzík byl postižený už, než se narodil.

redaktorka
Paní Passlerové z Vejprt se před 40 lety kvůli léčbě v těhotenství narodil mentálně postižený syn. Honzíka nechtěli ve školce, ani ve škole a tehdejší politický systém rozhodl, že bude umístěn v ústavu.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
Musel být v léčebně. Prostě domů nám přišel befel. A nastupuje teď, plácnu, 1. 6. a okamžitě.


Paní Passlerové se nelíbilo, že mu v ústavu dávali hodně léků, a tak se jí ho v jeho 14 letech podařilo dostat domů.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
Myslím si, že by z něho byl dneska houpací kůň, protože už takový náznaky už k tomu byly.


Podle odborných psychiatrických posudků má Honza středně těžkou mentální retardaci a je na úrovni dětí předškolního věku. Lékař posudkové komise okresní správy sociálního zabezpečení ale letos v létě konstatoval, že má jen lehkou mentální retardaci a kvůli tomu by měl přijít o průkazku ZTP/P, což znamená, že prý nepotřebuje ani doprovod. Je to možné? Když mu bylo 18, tak byl zbaven svéprávnosti.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
Byl zbaven svéprávnosti. Zažádalo se o invalidní důchod, kterej mu byl přiznán plný, pak bezmocnost a mobilita.


Tak, co to znamená? Vy jste teda jeho opatrovnice, on nemůže nakládat.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
S financema, protože neví hodnotu, nezná hodnotu.

redaktorka
Kolik je ti let?

Jan PASSLER, postižený
14.

Honzovi je 40 let. Jako jiné děti si hraje, spí s plyšáky a má rád krupicovou kaši.


Jak často jíš krupicovou kaši?

Jan PASSLER, postižený
Třikrát.

redaktorka
Třikrát? Prostě často. Máš ji rád.

Jan PASSLER,
Mám jí rád, no. A co rád děláš s maminkou, když něco děláte spolu?

Jan PASSLER,
/nesrozumitelné/ zahrajem si karty, anebo pexeso.

redaktorka
A vždycky, když jde Honza s maminkou ven, obléká si vojenské kalhoty.

Jan PASSLER, postižený
Jsou moje, jako voják, no.

redaktorka
Voják, takže vlastně ty jsi chtěl být někdy voják?

Jan PASSLER,
Hm.

redaktorka
Honza říká, že až vyroste, chtěl bych být vojákem. To se mu ale nesplní.

Vždycky když maminka jde někam, tak musíš jít s ní, viď? Nebo jseš někdy sám doma?

Jan PASSLER,
Ne.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
Nemůže sám žít. Nemůže sám se o sebe pořádně postarat. Neuvaří si, nenakoupí si. Žádný listiny nikde nevyřídí, nic. Autobusem kdyby chtěl někam jet, nepřečte si, protože neumí číst. To dítě prostě žije jenom ten svůj svět. Má jenom omalovánky, Lego, televizi.

redaktorka
Honza má od počátku třetí stupeň invalidity a dostává i příspěvek na péči. Po celou dobu měl i průkazku ZTP/P. Její platnost ale končila 2. 7. letošního roku, a tak paní Passerová požádala už v květnu o novou. Žádost podala na Úřadu práce, který o průkazkách rozhoduje.

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí ÚP ČR
Pokud jde o průkaz ZTP a ZTP/P, tak je určen lidem se zvlášť těžkým postižením. Rozdíl mezi nimi je pouze v tom, že ZTP/P navíc ještě má takzvaně průvodce. To znamená, že ten člověk skutečně potřebuje někoho, kdo ho doprovází při vyřizování různých záležitostí.

, redaktorka
A o to právě jde. Honza potřebuje doprovod a musí chodit s maminkou úplně všude. Dříve ho mohl pohlídat jeho otec. Ten ale v srpnu letošního roku zemřel, a tak paní Passerová zůstala na Honzu sama.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
My tady nemáme odborný lékaře, takže cestujeme autobusem, protože nevlastníme auto, a mám to všecko v Kadani a Chomutově.

redaktorka
Vy, když cestujete tím autobusem, tak on to má zadarmo.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
A já, já platím určitou část.

Kateřina BERÁNKOVÁ, tisková mluvčí ÚP ČR
Samozřejmě jsou potom ještě možné další benefity, například slevy na divadelní představení, koncertní představení, slevy u mobilních operátorů a další, ale to je skutečně agenda přímo těch poskytovatelů těchto benefitů.


Paní Passerová měla s Honzou na průkazku ZTP/P nejen na dopravu, ale i na telefon a televizní programy. Honza se totiž stejně jako všechny děti rád dívá na pohádky.

redaktorka
Jaká je oblíbená?

Jan PASSLER,
Sněhurka.

redaktorka
Sněhurka. O čem je Sněhurka?

Jan PASSLER,
Ten.

redaktorka
No.

Jan PASSLER, postižený
Tam jsou trpaslíci.

redaktorka
Trpaslíci.

Jan PASSLER,
Sněhová královna.

redaktorka
Úřad práce sice rozhoduje o vydání průkazky, ale neposuzuje zdravotní stav žadatele. O to žádá lékaře okresní správy sociálního zabezpečení, a právě tento lékař konstatoval, že Honza má prý IQ 60, a tím pádem jen lehkou mentální retardaci, a že by tak neměl mít nárok nejen průkazku ZTP/P, ale ani ZTP.

, moderátorka
Kde přišel na 60, IQ 60. To teda absolutně nechápu, protože to se neobjevilo vůbec nikde. Protože co jsme jezdili do Chomutova na psychologické a psychiatrické, tam bylo IQ 28, 30, 32. Nejvýš snad to vylezlo na 40.

redaktorka
Podle zprávy Okresní správy sociálního zabezpečení posudkový lékař měl k dispozici vyjádření praktického lékaře, něco z jeho dokumentace a potom psychologické vyšetření z roku 2003. Je toto postačující pro takové řízení?

Petr MIKYSEK, advokát
Podle mého názoru takové podklady nemůžou vůbec postačovat k tomu, aby byl přijat nějaký jaksi odpovědný závěr. 16 let stará zpráva psychologa jaksi nemůže zachytit stav toho člověka. A v každém případě ten posudkový lékař si měl vyžádat doplňkovou dokumentaci. Buď nějakou novější zprávu nebo celou zdravotní dokumentaci toho člověka, popřípadě si jej mohl pozvat na vyšetření a udělat ten závěr sám.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
Vůbec ho nikdo neviděl z těch posudkových lékařů. Chtěli jsme být přizváni tam. Vůbec se nám nikdo neozval. To se rozhoduje od stolu, z papíru. A pokud teda nemám tu dokumentaci dostatečnou, tak se zajímám, jestli je možné ještě něco doložit. Nehledě na to, že ten Honzík tam ten šanon musí od 97. roku mít. A tam je všude uvedeno, že je to poškození mozku, a že stav je neměnný a nemožný léčit.

redaktorka
Ke stejnému závěru došel i soudní znalec, který vypracoval znalecký posudek na Honzu v úplně jiné záležitostí, a to ve věci opatrovnictví, které je nutné také prodlužovat. Naposledy proběhlo toto řízení u soudu před dvěma lety, a to bez problémů. V této souvislosti Okresní soud v Chomutově nechal vypracovat nový znalecký posudek z oboru psychiatrie a soudní znalec ve svém závěru konstatoval, cituji, u posuzovaného je přítomna středně těžká mentální retardace bez závažných poruch chování. Jedná se o poruchu trvalou, v čase neměnnou. Vlastně se ztotožnil se všemi posudky, které byly, kdy na Honzíka udělány.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
No.

redaktorka
V průběhu natáčení reportáže doručila paní Passerová okresní správě sociálního zabezpečení i tento znalecký posudek. A my jsme čekali, jak na něj posudkový lékař zareaguje. Mezitím paní Passerová zašla na Úřad práce s dotazem, když už řízení trvá tak dlouho, jestli by jí nemohl vydat alespoň nějaké potvrzení, že toto řízení probíhá a ona by se jím mohla prozatím prokazovat, než průkazku opět dostane.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
Já potřebuju nějakej papír k tý Honzíkovo průkazce, a do té doby než se to vyřeší. Já potřebuju, aby fungovala.

úředník
To já vám vydat nemůžu.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
Do té doby, než se to vyřídí, nám nic jiného dát nemůže.

redaktorka
Během našeho natáčení vydala okresní správa sociálního zabezpečení nové vyjádření ohledně zdravotního stavu Honzy. A i přes dodaný posudek soudního znalce si lékař okresní správy sociálního zabezpečení trvá na svém. Honza má prý jen lehkou mentální retardaci.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
Ty znalecký posudky podle mého názoru tam vůbec nikdo nečte.

redaktorka
Na nově doložený znalecký posudek z roku 2017 zareagovala okresní správa sociálního zabezpečení tak, že je starý. Přestože je tam napsáno, že vlastně ta diagnóza je neměnná.

Petr MIKYSEK, advokát
Tahleta, tahleta odpověď působí v podstatě až komicky, protože na jedné straně posudkový lékař říká, že zpráva z roku 2017 je stará, musí být doplněná. Na druhé straně svoji původní zprávu nebo svůj závěr založil na, na lékařské zprávě z roku 2003, která mu přišla plně dostačující.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
Tudíž tohleto už nevím, co bysme měli dělat. Mně to připadá, jako kdyby ten Honzík už měl mít hlavu podpaží a ještě by byl problém, jestli by mu to bylo uznáno.

redaktorka
O vyjádření jsme požádali i Českou správu sociálního zabezpečení. Chtěli jsme vědět, jak posudkový lékař došel k závěru, že Honza má jen lehkou mentální retardaci. Česká správa sociálního zabezpečení se nám ale k tomuto případu na kameru nevyjádřila. A nakonec nám napsala.

redaktorka/citace: vyjádření ČSSZ
Na váš podnět Česká správa sociálního zabezpečení postup posudkového lékaře přezkoumá a na základě výsledku přezkoumání bude stanoven další postup. Česká správa sociálního zabezpečení tedy v tomto případě nařídila mimořádnou kontrolní lékařskou prohlídku. Na její závěr je třeba vyčkat.

redaktorka
Paní Passlerová říká, že bude za svého syna bojovat, dokud svoji průkazku ZTP/P opět nedostane.

Jaroslava PASSLEROVÁ,
No já si myslím, že tohleto, kdyby, kdyby jako nebylo schválený, tak jsem ochotná se odvolat snad i do Bruselu, protože už tohohle toho mám plný zuby.


(Visited 20 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.