Rozdávají radost dříve narozeným

foto_grafpoint.cz

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem příspěvkové organizace Sociální služby Semily patří k těm, kde se aplikuje několik let projekt „propojení generací“, jehož cílem je nejen zlepšení schopností a dovednosti klientů. Aktivity jsou rovněž směřovány k zabránění sociální izolace a propojení s mladou generací. Vzájemná setkávání přináší zejména hezké zážitky, vzájemné poznávání, oboustrannou komunikaci, pěstování úcty, pohodu a radost.

Jednou až dvakrát do roka do Domova seniorů přichází děti mateřských škol a to nejen ze Semil, ale blízkého okolí. Většinou se představí s kulturním pásmem písniček a her, kterými dokáží staroušky nesmírně potěšit.

„Domov seniorů navštěvuje také rodinné centrum MED Semily. Pro naše klienty připravují nenáročné aktivity, což jsou například společné hry, předvedou taneční vystoupení se svými malými dětmi. Při návštěvách to dětem i našim klientům připomíná rodinu s dědou a babičkou. Na aktivity dětí s rodiči z centra MED naši klienti velice pozitivně reagují“ sdělila ergoterapeutka Jana Hajská.

Během roku navštěvují seniory žáci základní školy v Semilech – Řekách a ZŠ Ivana Olbrachta. „Žáci devátých tříd připravují rozmanité dárečky, navštíví v převlečení čertů a Mikulášů všechny obyvatele domova. Společně s nimi chodí na vycházky, nechybějí mezi nimi klienti na invalidních vozících, učitelky, pečovatelky domova. Se staroušky hrají „člověče nezlob se“ nebo kuželník,“ uvedla ředitelka Eva Štěpničková.

Ve spolupráci s Waldorfskou základní a střední školou letos připravili pro obyvatele domova sportovní odpoledne. „Disciplíny byly pečlivě připraveny s ohledem na zdravotní stav a schopnosti, zapojili jsme také lidi s Alzheimerovou chorobou. A děti vydatně pomáhaly, připravily jednoduché disciplíny. Byl to například ruský kuželník, lovení předmětů pomocí udice, poznávání osobností, písniček a předmětů pomocí hmatu,“ upřesnila ergoterapeutka Martina Farská. Připomněla současně, že některé úkoly jsou vždy přizpůsobeny k procvičení jemné motoriky a trénování paměti. Při setkání ochotně pomohli rovněž studenti Integrované střední školy v Semilech.

Úzkou spolupráci navázal Domov seniorů se semilskými skauty. První setkání proběhlo letos na podzim se skupinou Vlčata. Děti se s velkou chutí pustily společně se seniory do zhotovení tradičních draků. Skautky navštíví domov v předvánočním čase, kdy budou společně se seniory péct klasické jablkové záviny.

Domov seniorů v Semilech je obyčejný panelový dům. Část veřejnosti si mnohdy neumí představit, jaké činnosti jsou za jeho zdmi pro klienty připravovány. Stojí za nimi personál, zejména pečovatelky, zdravotní sestry, terapeutky a další. Svou profesi vykonávají s nemalou láskou a obětavostí, přestože ne vždy jejich práce je zcela společensky a finančně doceněna.

„Uvedené aktivity nejsou jedinými, které náš domov pro naše klienty během roku zajišťuje. Poděkování patří všem, kteří se na akcích podílejí, tedy i dětem a školám, které nám významně pomáhají. Není podstatné, jak dlouho akce trvá. Důležité je, že radost, pohodu a úsměv, kterou obyvatelům domova přinášejí, je obrovská,“ dodala ředitelka Domova seniorů Eva Štěpničková.

Krkonošský deník

https://krkonossky.denik.cz/

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.