Slyším jen na 20%. Dostanu řidičák na autobus?

DOTAZ: Nechají mě udělat řidičák na autobus, když na levý ucho slyším na 20%?

Odpověď:

Mezi podmínkami udělení a držení řidičského oprávnění v § 82 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. se uvádí, že řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel.

V § 84 odst. 1 zákona o silničním provozu je zdravotní způsobilost takto definována: Zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel (dále jen „zdravotní způsobilost“).

Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař.

Prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem.

V Příloze č. 3 této vyhlášky jsou stanoveny Nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

Uvádíte, že na levém uchu máte sluchovou ztrátu 20 %. Pravé ucho máte tedy zřejmě bez ztráty.

Podle vyhlášky není zdravotně způsobilý ten, kdo má stále se zhoršující poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí nebo při audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší než 20 % (dle Fowlera).

Vzhledem k tomu, že máte sluchovou ztrátu 20 % pouze na jednom uchu, je výsledná celková sluchová ztráta se započtením zdravého ucha nižší než 20 procent. Z tohoto aspektu byste měl splňovat podmínku zdravotní způsobilosti pro držení řidičského průkazu D, tedy pro řízení autobusů. Otázkou je, zda není tato ztráta na levém uchu progresivní, tedy zhoršující se v čase. V takovém případě by lékař stanovil četnost prohlídek k ověřování zdravotní způsobilosti.

redakce invArena

(Visited 15 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.