Nový zákon pro asistenční psy

ilustrační foto: Flickr.com

Kdo jsou asistenční, vodící nebo signální psi pro handicapované a kam všude můžou. Určit to má nový zákon, ke kterému vydala souhlasné stanovisko vláda. Reportáž CT1

Zákon má především zajistit vstup postižených lidí v doprovodu psa do veřejných prostor a dopravy. Právě tam se dnes někde nedostanou.

redaktor
Asistenční fenka Easy pomáhá Marii Mádlové od května, hlavně podat věci, které její majitelce upadnout. Všude chodí spolu. I ony už ale zažily situace, kdy nemohly tam, kam chtěly.

Marie MÁDLOVÁ, majitelka asistenčního psa
Je pravda, že se stane, že na obchodech visí cedulka pejsky ne, tak tam člověk ani nejde koupit.

redaktor
Psi včetně těch asistenčních někde vadí, potíže zažívají se svými pomocníky nejen postižení dospělí, ale i děti.

Jana SIROTKOVÁ, ředitelka, společnost Pestrá
Diskriminace nastává v té veřejné dopravě velmi často, pak velmi často je to i přístup do škol.

redaktor
To všechno by měla zcela nová legislativa odstranit a umožnit vycvičeným psům handicapovaných přístup do veřejných prostor i dopravy.

redaktorka
Zákon se zaměřuje na ty se speciálním výcvikem. Pod tento pojem se v Česku řadí psi asistenční, vodící a signální.
Má přesně stanovit nejen, kam takový pes může, ale třeba i kdo ho může vycvičit.

Jana SIROTKOVÁ, ředitelka, společnost Pestrá
To jednoznačně ukazuje na to, že ten pes byl řádně vycvičen, kvalitně vycvičen a není nebezpečný pro to okolí.

redaktor
Návrh zákona připravila skupina poslanců i kvůli únorovému případů, kdy řidič taxislužby vyhodil kvůli vodícímu psu z vozu nevidomou pasažérku. Na vládu se tak dostal po zhruba pěti měsících.

Karel HAVLÍČEK, ministr dopravy, ministr průmyslu /nestr. za ANO/
Samozřejmě bude o tom diskuse a nechť prostě se k tomu vyjádří ti, kteří k tomu mají nejblíže, ale mně se to, zda se to zdá logické.

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/
Tohle je věc, kterou podpořím, na tom se podílleli taky poslanci sociální demokracie.

redaktor
Jednoznačně pro zákon je i Marie Mádlová. I ona by pak s Easy mohla všude. Nejen tam, kde asistenční psi nikomu nevadí.

Asistenční psi

Reportáž CNN News TV Prima
Asistenční pes nejen jako pomoc pro handicapované, ale také oficiálně jako kompenzační pomůcka. O takovou změnu usilují někteří poslanci a také neziskové organizace. Asistenční psi totiž na rozdíl od vodících psů současný zákon nebere jako kompenzační pomůcku. Stát na ně tedy nepřispívá a i práva majitelů těchto pomocníků jsou rozdílná.
redaktorka
Já jsem teď přímo v sídle organizace Pestrá, která se snaží o to, aby asistenční pes byl uveden v zákoně jako kompenzační pomůcka. Vedle sebe už mám ředitelku organizace Janu Sirotkovou. Dobrý den.

Co je ta hlavní změna, která by tím nastala?

Jana SIROTKOVÁ, ředitelka organizace Pestrá
Vlastně v současné době neexistuje v České republice žádná právní norma, která by ukotvovala ten pojem asistenční pes nebo spíše pes se speciálním výcvikem, pod kterého v České republice řadíme právě psa asistenčního, vodícího a signálního. Kromě toho vlastně neexistuje nic, co by garantovalo přístup osobám se zdravotním postižením v doprovodu toho jejich asistenčního psa do veřejných prostor nebo do veřejné dopravy, stejně tak vlastně těm cvičitelům, kteří cvičí ty psy. A rovněž vlastně neexistuje nic, co by zajišťovalo nebo nastavovalo vlastně jednotný přístup hodnocení kvality toho výcviku těch psů. To znamená, že vlastně v současné době je to takové pole neorané a ta diskriminace těch lidí s postižením, popřípadě i diskriminace třeba těch cvičitelů, když se pohybují v nějakém tom veřejném prostoru, může být opravdu velká.

redaktorka
Co se týče finanční stránky, tam by byl taky nějaký rozdíl?

Jana SIROTKOVÁ, ředitelka organizace Pestrá
Momentálně vlastně jsou státem hrazeni pouze vodící psi pro osoby se zrakovým postižením starší 15 let. Asistenční psi a signální psi nejsou státem momentálně hrazeni. Tento návrh zákona vlastně neřeší otázku financování, ale my pevně doufáme, že to je další krok, který bude vyřešen.

moderátorka
Pes cvičený, aby pomáhal lidem se zdravotním handicapem, zvládne celkem až 50 povelů. Vycvičený je speciálně podle konkrétního druhu postižení člověka, kterému má pomáhat. Vodící psy pro nevidomé jsme už zmínili. Signální pes pomáhá neslyšícím. Třeba je upozorní, že jim přišla SMS zpráva. Jsou ale také čtyřnozí terapeuti pro lidi, kteří se cítí osaměle nebo trpí duševním onemocněním. A teď se podrobněji podíváme, s čím si například musí poradit pes, který se stará o lidi na vozíku. Například umí vyndat prádlo z pračky, svléknout rukavice, čepici nebo přinést telefon a případně v případě nutnosti přivolat pomoc. Speciálním výcvikem vodicích a asistenčních psů se zabývá nezisková organizace Helppes. A s její ředitelkou, která je zároveň i vedoucí výcviku, Zuzanou Daušovou jsme teď ve spojení. Vítejte. Dobrý den.

Kolik je v současnosti lidí, kteří pomoc asistenčních psů v Česku využívají?

Zuzana DAUŠOVÁ, ředitelka organizace Helppes
To bohužel nelze zjistit ani u vodících psů, ani u asistenčních psů, protože neexistuje žádná statistika. Assistant of International chystá databázi těchto psů právě proto, aby mohla existovat statistika. Takže to není zjistitelné. Odhaduje se to na nějakých 400-500 psů, ale zjistit to nelze.

moderátorka
My jsme zmiňovali, že asistenční psi nejsou z pohledu zákona bráni jako kompenzační pomůcka na rozdíl od psů vodících. Jak velký to je problém pro jejich majitele?

Zuzana DAUŠOVÁ, ředitelka organizace Helppes
Je to problém zejména pro lidi, na kterých handicap není vidět. Protože když někdo vidí člověka s bílou holí nebo na vozíčku, tak ještě víceméně akceptuje toho psa. Ale u lidí, na kterých to vidět není, což znamená neslyšící, který není schopen se domluvit. Když na něj někdo křičí, naštěstí ho neslyší. Ale třeba lidi, který mají posttraumatický syndrom, který mají autismus, diabetici, kardiaci, epileptici, tak u nich to potom může vyvolat i spuštění nějakého záchvatu a může je to ohrozit nejen na zdraví, ale i na životě.

moderátorka
Pojďme ještě k tomu samotnému výcviku. Jak dlouho trvá a co všechno vlastně obnáší?

Zuzana DAUŠOVÁ,
Minimální doba výcviku je 6 měsíců. Ta je jasně daná mezinárodními standardy. A průměrná doba toho výcviku je 8 měsíců u toho pejska. Obnáší to samozřejmě v první řadě socializaci toho psa, aby se uměl chovat všude adekvátně a správně. Obnáší to zdravotní stav výbornej toho psa, aby byl předpoklad, že bude tomu člověku co nejdýl ve službě. A pak to obnáší ten speciální výcvik, který je konkrétně pro toho danýho člověka jasnej. Takže nelze říct, že pro vozíčkáře se cvičí pes univerzálně, ale vždycky se dělá podle toho, co ten člověk…jaký úkony potřebuje pomoct k tomu, aby byl soběstačnější a samostatnější.

moderátorka
Ještě, prosím, stručně na závěr. Kolik stojí výcvik takto speciálně cvičeného psa?

Zuzana DAUŠOVÁ,
V průměru 250 000.

moderátorka
Moc vám děkuji za informace. Naším hostem byla ředitelka organizace Helppes Zuzana Daušová. Na shledanou.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.