Od Nového roku nemusí mít dálniční známku sluchově postižení se ZTP

Novinkou od 1. ledna 2021 je osvobození od dálničního poplatku pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří jsou sluchově postižení, což až do konce letošního roku neplatí. Od 1. ledna se tedy bude osvobození vztahovat na všechny držitele průkazu ZTP a ZTP/P, pokud zároveň splní další podmínky, které jsou popsány níže. 

Od začátku letošního prosince byl spuštěn nový systém dálničních známek, kdy místo klasické nalepovací dálniční známky, na kterou jsme byli desítky let zvyklí, bude nutné zakoupit elektronickou dálniční známku přes internetový portál nebo na vybraných čerpacích stanicích. Výhodou je, že odpadají nepříjemnosti se slepováním staré dálniční známky, což byl často obtížný úkol.

Některá vozidla a osoby jsou už mnoho let od dálničního poplatku osvobozena, mimo jiné i držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. 

Pokud je držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P přepravován vozidlem, jehož je sám provozovatelem nebo je provozovatelem osoba blízká, je zcela osvobozen od dálničního poplatku. S novým systémem elektronických dálničních známek se pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P zatím nic nemění. Pokud chce někdo využít osvobození od dálničního poplatku, nemusí nikde uvádět registrační značku vozidla, kterým se bude přepravovat.

Pro možnost osvobození od dálničního poplatku je nutné splnit následující požadavky: 

  • provozovatelem automobilu musí být držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P či osoba jemu blízká
  • držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P musí být v automobilu při jízdě přítomen s výjimkou, která je uvedena dále v článku. 

Případná kontrola bude probíhat stejně jako dosud – tedy přímo na zpoplatněné pozemní komunikaci, při kontrole stačí předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P či doklad o onemocnění (v případě nezaopatřeného dítěte, které je léčeno se zhoubným nádorem nebo hemoblastosou), držitelé průkazu ZTP a ZTP/P už nebudou muset následně nic prokazovat. Není nutné mít auto, které je osvobozené od dálničního poplatku, označené parkovacím průkazem osoby se zdravotním postižením. Nicméně parkovací průkaz na dobře viditelném místě při jízdě po dálniční síti je prospěšný tím, že dáte tím policii nebo příslušníkovi celní správy dopředu na vědomí, že jde o oprávněné osvobození od dálničního poplatku. Neznamená to však, že se tím vyhnete případné dálniční kontrole. 

Opatrní bychom měli být, pokud vezeme držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P do zdravotnického zařízení nebo například do lázní a zpět se vracíme po dálnici bez něj. V tomto případě buď bychom měli mít dálniční známku zakoupenu, nebo mít připraveno k předložení potvrzení od zdravotnického zařízení nebo lázní, že se vracíme z tohoto zařízení, kam jsme vezli držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pokud budeme mít toto potvrzení, budeme od pokuty osvobozeni, může však dojít ke správnímu řízení, kde tyto skutečnosti budeme muset ještě prokazovat. Navíc pokud vezeme držitele průkazu ZTP  nebo ZTP/P na dovolenou nebo k příbuzným, na zpáteční cestu se už tato výjimka nevztahuje, žádné potvrzení nám nepomůže, a tudíž jsme nuceni buď se dálnici vyhnout, nebo si zakoupit dálniční známku, ačkoli jsme dálnici využili jen kvůli odvozu držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.  

Osvobození od dálničního poplatku se vztahuje i na vozidla, jejichž provozovatelem jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud tato auta slouží k přepravě klientů se zdravotním postižením. 

Osvobození od dálničního poplatku se na držitele průkazu ZTP a ZTP/P vztahuje pouze na území České republiky, v jiných zemích si dálniční známku musíme zakoupit.

redakce invArena 

(Visited 6 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.