Čtyřlístek rozšiřuje služby i díky pomoci EU

foto: windchime sxc.hu

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava poskytuje sociální služby lidem ve věku od sedmi let se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným, a to jak ve formě pobytových, tak ambulantních nebo terénních služeb. Spektrum nabízené pomoci a její kvalitu Čtyřlístek v posledních letech rozšířil díky dotacím z fondů EU.

Ostrava – Čtyřlístek, který je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, pečuje o lidi s mnoha podobami mentálního i kombinovaného zdravotního postižení. „Jsou mezi nimi velké rozdíly, spočívající v míře zdravotního postižení.

Proto máme různé služby, neboť pro každého z klientů může být vhodné něco jiného, ale někdy těžko dokáže verbálně vyjádřit to, co mu vyhovuje. Pracovnice v sociálních službách, které se o ně starají, jsou však tak zkušené, že díky alternativní komunikaci dovedou zjistit, co se mu líbí anebo jak reaguje na některé podněty. Pro naše klienty je sice důležité, v jakém prostředí žijí a bydlí, ale podstatné je především to, jak se o ně staráme a jaký jim poskytujeme servis,“ říká ředitel organizace, Svatopluk Aniol.

PROMĚNA OD ROKU 2011

Zlepšit životní podmínky pro klienty pomáhá transformace Čtyřlístku již 10 let. Hlavním cílem změny pobytových služeb je, aby uživatelé s mentálním postižením měli právo žít v běžném prostředí s ostatními lidmi. Měli by mít možnost volby a kontroly nad vlastním životem. Podle svých schopností se pak rozhodovat, spolurozhodovat s podporou personálu nebo se určité situace, která se jich dotýká, alespoň účastnit. Právě díky transformaci mají uživatelé šanci na změnu stávajícího způsobu života.

V první etapě, která probíhala v roce 2019, se v ostravském Čtyřlístku podařilo dokončit pět nových domků – domovů pro osoby se zdravotním postižením v ostravských částech Výškovice, Hrušov, Petřkovice a Nová Bělá.

V druhé etapě byly s podporou EU dokončeny anebo jsou těsně před dokončením další domky, a to v Ostravě-Svinově, v Ostravě-Zábřehu, OstravěLhotce a ve Slezské Ostravě.

V závěrečné části transformace jsou realizovány tři stavby v ostravských lokalitách Hrušov, Heřmanice a Zábřeh. U posledních dvou staveb jde o rekonstrukce. Tyto objekty budou předány v letošním roce. Celkem se tedy jedná o 13 domů, do nichž se v letech 2019 až 2021 přestěhuje 159 klientů organizace. Lidé se zdravotním postižením tak budou moci žít v běžných podmínkách mimo ústavní zařízení. To se v Ostravě úspěšně daří především díky finanční podpoře z evropských fondů, kdy na projekty pro zlepšení péče o klienty Čtyřlístku přispěla EU více než 170 miliony korun.

Zbývajících více než třicet milionů pokryjí finance státu a města Ostravy.

MÍSTA PRO 300 KLIENTŮ

Spolupráce na projektech se všemi zainteresovanými je příkladná. „Máme dobrého zřizovatele, jímž je statutární město Ostrava,“ pochvaluje si ředitel ČtyřlístkuSvatopluk Aniol. „Neměli jsme nikdy problém se schvalováním našich projektů a požadavků.

Máme i velmi dobrou spolupráci s krajským úřadem.“ Výborně vše funguje také s přípravou projektů pro získávání evropských peněz. „U projektů z IROP musíme spolupracovat s Centrem pro regionální rozvoj v Karlových Varech. Je to efektivní spolupráce, lidé z tohoto centra jsou chápaví a rozumní, nechtějí nic zbytečného, jsou ochotní řešit všechno v podstatě kdykoliv,“ uzavírá Aniol.

Organizace Čtyřlístek disponuje ve svých zařízeních s různými formami sociálních služeb téměř 300 místy určenými lidem s mentálním postižením i v kombinací tělesných a smyslových vad. Cílem poskytovaných sociálních služeb je umožnit uživatelům žít v maximální míře plnohodnotným způsobem života, který se co nejvíce přibližuje životnímu standardu věkově srovnatelné populace. Jde především o vytvoření příjemného, inspirujícího prostředí, naplnění života uživatelů zájmovými činnostmi a rozvíjení jejich osobnosti, tělesných i duševních schopností.

Snahou Čtyřlístku je vyrovnávat příležitosti lidí s hendikepem a zdravých. Snaží se zde předcházet nejen sociálnímu vyloučení těchto osob, ale také respektovat a rozvíjet jejich citový život. Mezi těmi, kteří ve Čtyřlístku pomáhají a jejich klienty pamatují přátelské vztahy na principu vzájemné důvěry. Podobně posilují i kontakty s rodinami uživatelů jejich služeb.

„Pro naše klienty je sice důležité, v jakém prostředí žijí a bydlí, ale podstatné je především to, jak se o ně staráme.“ Svatopluk Aniol, ředitel centra Čtyřlístek

PROJEKTY V ČÍSLECH

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace.

Cíle projektů: Zkvalitnění sociálních služeb organizace Čtyřlístek prostřednictvím 11 projektů, které byly využity k zakoupení speciálních vozidel, vzdělávání zaměstnanců a především rekonstrukci a transformaci spravovaných sociálních zařízení. Největší projekty směřovaly do Domova na Liščině, Domova Barevný svět, chráněné bydlení Thomayerova, Domova Beruška a Domov se zvláštním režimem Hladnovská.

Zahájení projektů: 1. 11. 2011

Ukončení projektů: 30. 9. 2019

Celková částka: 208 901 776 Kč

Veřejné zdroje: 30 712 975 Kč

Dotace EU: 178 188 801 Kč

ZDROJ: MMR

Další obdobné projekty z fondů EU:

NAŠE CAFÉ – VÝROBNA

Příjemce: Sociální družstvo Stabilita Olomouc; Cíl projektu: Zřízení nové výrobny dortů, zákusků a dalšího sortimentu. Zaměstnání čtyř osob, které jsou dlouhodobě bez práce.; Zahájení projektu: 1. 6. 2016; Ukončení projektu: 31. 5. 2018; Soukromé zdroje: 899 550 Kč; Výše dotace EU: 5 097 450 Kč; Celková částka: 5 997 000 Kč

ČESKÁ VES – DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO VŠECHNY

Příjemce: Obec Česká Ves; Cíl projektu: Vybudování sedmi nových malometrážních bytů v centru obce pro osoby, nacházející se v bytové nouzi.; Zahájení projektu: 1. 8. 2016; Ukončení projektu: 31. 12. 2018; Veřejné zdroje: 1 300 380 Kč; Výše dotace EU: 7 368 820 Kč; Celková částka: 8 669 200 Kč

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Příjemce: Město Uherský Brod; Cíl projektu: Rozšíření nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku od 11 do 20 let na Panském domě v centru Uherského Brodu.; Zahájení projektu: 17. 5. 2017; Ukončení projektu: 30. 11. 2018; Veřejné zdroje: 3 617 345 Kč; Výše dotace EU: 20 498 291 Kč; Celková částka: 24 115 636 Kč

PETR PELÍŠEK

Olomoucký deník

http://www.olomoucky.denik.cz/

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.