Educo nabízí pomoc rodinám s postiženými dětmi

foto: stock.xchng

Rádi bychom se vám představili. Jsme tu od toho, abychom těm, kteří to potřebují, nabídli pomoc. Znáte rodiny, které mají děti se zdravotním postižením či znevýhodněním, ať už se jedná o děti s poruchou autistického spektra, Downovým syndromem či vývojovou vadou? Neví si rady a neví, koho se zeptat? Podpořte tyto rodiny v tom, aby se nám ozvali. Poskytneme jim poradenství, nebo rovnou nabídneme pomocnou ruku.

Jsme středisko rané péče Educo a působíme po celém Zlínském kraji. Provozujeme sociální terénní službu rané péče a pomáháme rodinám přímo v jejich domovech.

A co přesně je raná péče a jak to chodí?

Někteří rodiče si ještě před porodem, či nějakou dobu po porodu vyslechnout bolestivou zprávu o tom, že jejich dítě bude žít s nějakým zdravotním znevýhodněním. Může se jednat o různé vývojové vady, poruchu autistického spektra, Downův syndrom a další formy mentálního či tělesného postižení. Tito rodiče často přesně neví, jak dítě rozvíjet a co vlastně takové dítě potřebuje. Často bohužel ani netuší, koho by mohli o radu požádat, kdo by jim mohl s dítětem pomoci. A od toho jsme tady právě my. Naše poradkyně do těchto rodin dojíždí zhruba jednou za 4-6 týdnů a fungují jako takový průvodce pro tyto rodiny v oblasti specifických potřeb a rozvoje jejich dítěte. Konzultace probíhá většinou formou speciálních her a cvičení s dítětem a dizkuzí s rodiči. Raná péče pracuje s dětmi od narození do sedmi let věku a cílem je, aby po ukončení služby byla rodina ve svých kompetencích plně samostatná. Pokud sami naši pomoc potřebujete, či někoho takového znáte, najdete nás na www.ranapecezlin.cz.

Zaslala Andrea Škarková

Zlínský deník

https://zlinsky.denik.cz/

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.