Naslouchadla by měl doporučit především lékař

Máte problémy se sluchem, které Vás omezují v kontaktu s lidmi nebo při poslechu televizního či rozhlasového vysílání?

Cílem tohoto příspěvku je, poskytnout Vám stručný a srozumitelný postup, jak v výše popsanou situaci řešit.

Častou chybou, které se dopouštějí zejména osoby v seniorském věku, je ta, že si na internetu zakoupí naslouchadla, o nichž pak zjistí, že jim vůbec nevyhovují. V některých případech je pociťováno i zhoršení sluchu. Výše uvedený postup není pro pořízení naslouchadel zcela ideální.

Pokud se u Vás objeví potíže se sluchem, doporučujeme Vám, abyste o této skutečnosti informovali svého praktického lékaře, který by Vás měl poslat na audiometrické vyšetření (audiogram). Toto vyšetření provádějí lékaři se specializací na ušní, nosní a krční problematiku, nebo foniatři, kteří svým pacientům pomáhají také s výběrem vhodných naslouchadel a jejich optimálním nastavením. Právě ono optimální a vhodné nastavení je pro sluchově postižené pacienty velmi důležité. Nastavení naslouchadel se provádí s ohledem na diagnostikovanou ztrátu sluchu, kterou lékař stanoví právě na základě audiometrického vyšetření.

U lékaře, který naslouchadla prodává, by se měl pacient dozvědět informaci, v jaké výši mu může být poskytnut příspěvek od zdravotní pojišťovny na jejich pořízení. Ceny naslouchadel se pohybují v různých cenových skupinách, a to zejména dle jejich technických možností. Od ceny naslouchadel se bude odvíjet též výše pacientské spoluúčasti, jež musí pacient při zakoupení naslouchadel uhradit. Lékař by měl s pacientem sluchadla nejprve vyzkoušet, aby se zjistilo, zda jsou pro něj vhodná. Neboť nárok na finanční spoluúčast od ZP, má pacient až po uplynutí pěti let. Tudíž, je potřeba pečlivě vybírat a výběr neuspěchat.

Každý z nás však nemá takové finanční možnosti, aby si mohl drahá naslouchadla zakoupit. V takovém případě je možné požádat o poskytnutí příspěvku některou z nadací, které v ČR poskytují pomoc osobám se zdravotním postižení. Jedná se zejména o nadace Charty 77, Kontro bariéry nebo o Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové.

Na tomto místě je důležité upozornit, že většina nadací poskytují příspěvky na kompenzační pomůcky před jejich zakoupením, nikoliv až po jejich zakoupení pacientem.

admin

(Visited 10 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.