MOP COVID-19 na nákup respirátorů

MOP (Mimořádná okamžitá pomoc) – pro nákup respirátorů je sociální dávka, jež je vyplácena ÚP. Pokud nemáte dostatečné finanční prostředky na nákup ochranných prostředků, lze uplatnit nárok. Výše dávky je 500 Kč na osobu na jeden měsíc.

Žádost je možné vyplnit prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách MPSV. V době nouzového stavu je možné,(naskenovanou) žádost zaslat i v příloze e-mailu na ÚP vašeho trvalého bydliště. Bez nutnosti elektronického podpisu.

Samozřejmě je možné žádost podat i standardní cestou (pošta, vhození do příslušné schránky na UP, podatelna ÚP), ovšem v době nouzového stavu je spíše upřednostňována alternativní forma podání, viz výše.

Pro splnění nároku na MOP COVID-19 „respirátorovné“ je potřeba:

Správně vyplnit formulář žádosti o dávku, dále pak doložit výpis bankovního účtu a členů jeho rodiny, výši finanční hotovosti. Tato dávka je nenároková. Kromě pořízení respirátorů jí lze také využít na základní pořízení životních potřeb (jídlo, bydlení, základní hygienické potřeby apod..)

U osob, které již pobírají dlouhodobě sociální dávky od UP, UP již disponuje s údaji a není potřeba je znovu dokládat. Žádost těchto žadatelů bude bezodkladně vyřízena.

admin

(Visited 14 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.