Lázeňská péče a doprovod

Dotaz:

Jsem osobou se zdravotním postižením. Neurolog mi doporučuje podstoupit léčebný lázeňský pobyt. Do lázní ale nemohu jet sám, neboť se bez pomoci jiné osoby nemohu pohybovat po lázeňském areálu.
Mám nárok na to, aby moje zdravotní
pojišťovna uhradila i pobyt mé manželce, která by mi doprovod v lázních
zajistila? (Mám přiznaný průkaz ZTP/P. )

Odpověď:

Skutečnost, že jste držitelem průkazu ZTP/P, Vám automaticky nezakládá na
nárok hrazení pobytu vašeho doprovodu.

Pobyt doprovodu pojištěnce, který bude absolvovat lázeňskou péči, může
být uhrazen zdravotní pojišťovnou pojištěnce, jenž bude lázeňskou péči
absolvovat, pouze tehdy, vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce,
kterému má být lázeňská péče poskytnuta. Podmínkou úhrady pobytu
doprovodu pojištěnce je, že zdravotní stav pojištěnce vyžaduje při
poskytování lázeňské péče doprovod jiné osoby. Úhradu pobytu pojištěnce
musí navrhnout a odůvodnit lékař, jenž podává návrh na lázeňskou péči
(praktický lékař), který bude při podání návrhu na lázeňskou péči
vycházet ze zpráv od odborných lékařů. Pobyt doprovodu pojištěnce bude
jeho zdravotní pojišťovnou uhrazen, pokud to schválí revizní lékař
zdravotní pojišťovny pojištěnce, kterému bude poskytována lázeňská péče.

admin

(Visited 8 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.