Správní žaloba a přidělení advokáta

foto: southernfried / MorgueFileDotaz:

Nebyl mi přiznán invalidní důchod. Neuspěl jsem ani s námitkami, které jsem proti rozhodnutí ČSSZ podal.

Chci proti rozhodnutí ČSSZ podat správní žalobu ke krajskému soudu, v jehož obvodu mám bydliště. Jsem přesvědčen, že bych mohl se správní žalobou uspět, pokud bych měl svého advokáta. Peníze na úhradu jeho služeb však nemám. Jsem invalidní důchodce. Je možné požádat stát, aby mi advokáta pro správní žalobu zaplatil?

Odpověď:

Domníváte-li se, že by Vám v řízení o správní žalobě mohl pomoci advokát, musíte o jeho ustanovení požádat krajský soud, ke kterému budete správní žalobu podávat. Žádost doporučuji připojit k podané správní žalobě. Do žádosti o ustanovení právního zástupce doporučuji uvést, že s ohledem na Váš zdravotní stav nejste samostatně schopna u soudu hájit svá práva. Do žádosti dále uveďte, že jste příjemcem invalidního důchodu a že na úhradu služeb advokáta nemáte dostatek finančních prostředků a proto žádáte o přidělení advokáta, jehož služby budou hrazeny soudem.

K žádosti o ustanovení právního zástupce přiložte zprávu o Vašem zdravotním stavu a doklad o Vašich příjmech-ve Vašem případě důchodový výměr.

Bude záležet pouze na uvážení soudu, zda Vám advokáta pro řízení o správní žalobě schválí.

V případě vyhovění Vaší žádosti bude soud advokáta vybírat ze seznamu advokátu vedený Českou advokátní komorou. Soud Vám bude moci přidělit tohoto advokáta, který s ustanovením pro řízení o Vámi podané správní žalobě vysloví souhlas.

admin(Visited 2 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.