Hrazení sociálního a zdravotního pojištění v I. stupni invalidního důchodu

Dotaz:
Byl mi přiznán invalidní důchod I. stupně. Musím si sama hradit zdravotní a sociální pojištění, nebo to za mne bude hradit stát?

Odpověď:

Zdravotní pojištění za Vás bude platit stát, neboť jste z důvodu přiznání invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně státním pojištěncem.

Pokud jde o sociální pojištění, to za Vás stát hradit nebude. Doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně se nezahrnuje mezi náhradní dobu sociálního pojištění, kterou je nutné získat pro splnění nároku na starobní důchod. Měla byste si najít zaměstnání, byť na částečný úvazek, ze  kterého by Vám bylo hrazeno zdravotní a sociální pojištění, abyste v budoucnu neměla potíže se získáním starobního důchodu.

Pokud by se Vám takové zaměstnání najít nepodařilo, můžete se přihlásit na okresní správu sociálního zabezpečení k dobrovolnému placení sociálního pojištění. Taková situace by mohla například nastat, pokud byste pracovala na základě dohod o provedení práce a z dosažených příjmů by se Vám neodvádělo sociální pojištění.

admin

(Visited 5 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.