Motivace zlatým Krpálkem. Branný závod seniorů připomínal olympijské zápolení

ilustrační foto: Paul Moore / Photoxpress

V sobotu 4. září uspořádal spolek Nebojte se policie již osmý ročník Branného závodu jihlavských seniorů, který v mnohém připomínal zápolení našich olympioniků. Počáteční obavy pořadatelů, že se letos vzhledem k epidemiologickým opatřením závodu zúčastní daleko menší počet účastníků, se naštěstí nenaplnily. Je vidět, že se senioři k ochraně svého zdraví staví odpovědně a neměli vůbec žádný problém před závodem předložit potvrzení o bezinfekčnosti.

Na startu se pak sešel rekordní počet – 115 seniorů a šedesát jedna jejich vnoučat. Úspěšné absolvování závodu jim na startu popřál krajský radní pro sociální věci Jan Tourek a k němu se přidal magistrátní radní Daniel Škarka. Ten dokonce dodržel svůj loňský slib, že se letošního ročníku zúčastní přímo jako závodník. Protože však nedosahuje seniorský věk, tak na trasu vykročil jen mimo soutěž. Společně s ostatními pak absolvoval trasu kolem Heulosu, kde pak závodníci plnili nejrůznější úkoly, jak dovednostní (střelba ze vzduchovky, lukostřelba a hod granátem na cíl), tak i vědomostní (paměťový a vědomostní test, prokázání znalostí ze zdravovědy a pravidel silničního provozu). Vědomostní otázky byly opravdu velmi složité, a to i z toho důvodu, že je sestavily dobrovolnice ze Státního zdravotního ústavu a BESIPU, které s organizací závodu pak i pomáhaly. Vzhledem k věku a zdravotním komplikacím závodníků bylo zakázáno běžet, a tak se nehodnotil celkový čas, ale počet získaných bodů z jednotlivých stanovišť.

A v čem závod připomínal olympijské zápolení? Každý dětský závodník totiž obdržel mimo jiné i nádhernou opravdickou medaili, která pro ně měla stejnou hodnotu, jako pro Lukáše Krpálka ta jeho olympijská. Olympijským hrám se pak podobalo i ukončení našeho závodu, protože dvě družstva získala nejvyšší počet bodů. Aby se rozhodlo o tom, kdo bude první a kdo druhý, museli kapitáni družstev absolvovat stejný rozstřel, jako na olympiádě. Jen na našem závodě nebyl rozstřel z brokovnice, ale jen ze vzduchovek. Rozstřelem pak bylo určeno celkové pořadí družstev, kdy na třetím místě se umístilo s 38 body družstvo vedené kapitánem Josefem Kadlecem, druhé bylo družstvo pana Berky a zvítězilo družstvo kapitána pana Habra s 39 body. Závod byl letos velmi vyrovnaný, protože těsně pod stupni vítězů se umístila celá řada družstev a 36 a 37 body.

Závod připomínal olympiádu letos i takřka mezistátní účastí závodníků. Závodu se totiž zúčastnili příbuzní jihlavské seniorské rodiny, kteří dlouhodobě žijí až u Bodamského jezera, a při návštěvě rodiny s radostí přijali nabídku účasti na závodě. Na konci závodu pak organizátoři od nich sklidili velkou pochvalu za uspořádání tak skvělé aktivity, protože s něčím podobným se u nich nesetkali, a opravdu s velkým poděkováním si tam odváží i medailové ocenění jejich účasti. Do závodění se zapojila i celá řada seniorů, kteří byli zdravotně hendikepovaní a na závod se přišli spíš jen podívat. Když ale „nasáli“ olympijskou atmosféru závodu, tak to nevydrželi a přes zdravotní omezení vyrazili na start. I jim patří velký obdiv a pro organizátory závodu byly pak další velkou odměnou jejich rozzářené oči po úspěšném absolvování závodu.

Celý závod i posezení po závodě, probíhalo takřka jako velké rodinné setkání několika generací. O tom svědčí i to, že střelbu ze vzduchovky pomáhá zajištovat parta nadšenců, a to prakticky od prvního ročníku. Letos k zajištění pomáhala i manželka jednoho z těchto nadšenců a na konci závodu jsme se pak od nich dozvěděli, že za týden spolu oslaví zlatou svatbu, a i společně strávené sobotní dopoledne berou jako takovou malinkou společnou oslavu. Za dlouholetou pomoc při závodě, ale hlavně za tak dlouhé společné spokojené soužití byli i oni odměněni zaslouženu medailí.

Marie Křoustková, Spolek Nebojte se policie

Jihlavský deník

https://jihlavsky.denik.cz/

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.