Zajištění sociálních služeb a pomoci při každodenních činnostech

Dotaz:

Byl mi přiznán příspěvek na péči. Potřebuji občas uklidit byt, donést
obědy a doprovodit k lékaři. Kdo mi může tyto služby zajišťovat?

Odpověď:

Výše uvedené služby Vám může zajišťovat například Váš rodinný
příslušník, soused nebo některá z organizací, které výše uvedenné
činnosti vykonávají v rámci pečovatelské služby nebo služby osobní
asistence. Pokud Vám bude požadované služby poskytovat Váš rodinný
příslušník, je nutné tuto skutečnost nahlásit Úřadu práce, který Vám
příspěvek na péči vyplácí. Bude-li Vám potřebnou pomoc poskytovat Váš
soused, musíte též tuto skutečnost nahlásit Úřadu práce a se svým
sousedem musíte uzavřít smlouvu o poskytování služby. Rozhodnete-li se,
že Vám bude potřebnou pomoc zajišťovat některý z poskytovatelů
sociálních služeb, bude mezi Vámi a vybraným poskytovatelem uzavřena
písemná smlouva o poskytování sociální služby.

Dle místa Vašeho bydliště si můžete vybrat organizaci, která Vám bude
požadované služby za úhradu poskytovat. Informace o jednotlivých
poskytovatelích sociálních služeb jsou k dispozici nap. na webových
stránkách jednotlivých poskytovatelů.

admin

(Visited 1 times, 1 visits today)

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.